1. SLOVENIJA (20.-22.4. 2018): GEOSS, SRCE SLOVENIJE IN EVROPE 
  2. GRČIJA (20.-22. 6. 2018): KULTURNI TURIZEM IN MEDKULTURNI DIALOG
  3. ŠPANIJA (15.-17. 8. 2018): NACIONALNOST IN EVROPSKA IDENTITETA V LUČI SPREJEMANJA IN PRIJATELJSTVA
  4. BOLGARIJA (13.-15. 9.): UMETNOST JE POT DO MEDKULTURNEGA DIALOGA
  5. ŠVEDSKA (8.-10. 3. 2019): TRANSFORMATIVNA MOČ KULTURE STOPA V STIK Z NEZAPOSLENIMI MLADIMI
  6. ITALIJA (predvidoma april 2019): UMETNOST IN POVEZOVANJE