IFALL  –  Integration För Alla

Naslov: Kungsvagen 22, Örkelljunga, Švedska

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://ifall.se/he-art/

E-pošta: neco@ifall.se

Tel/faks: 0046736123462

IFALL je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2013 v Orkelljungi na jugu Švedske. Je prostovoljska organizacije s prostovoljci, ki prihajajo tako iz lokalnega okolja kot tudi iz programov mednarodne izmenjave, kot je Erasmus Plus EVS (Evropska prostovoljska služba).

”IFALL” pomeni Integration För Alla, kar v prevodu pomeni ”Integracija/povezovanje /vključevanje za vse”.  Naš glavni cilj je promovirati integracijo med kulturami in delovati proti možnemu nasilju med njimi, na Švedskem in v drugih državah. Da bi uresničili svoje cilje, nudimo multikulturna mesta za srečevanje na osnovi prostočasovnih aktivnosti, mednarodnih izmenjav in tečajev treninga za mladino in odrasle. Na ta način omogočimo ljudem, da si izmenjajo izkušnje in gradijo multikulturno socialno mrežo osnovano na skupnih vrednotah. Posledično se poveča zavedanje pomena kulture, pa tudi kvaliteta življenja posameznikov.

Naša pisarna je večkulturna in takšna nam je všeč! Trenutni zaposleni so iz Švedske, Turčije, Združenega kraljestva, Portugalske, Italije in Afganistana. Člani ekipe, ki delajo na projektu ”Srce Evrope HE-ART,” so Necmettin Meletli, ustanovitelj IFALL-a, projektni vodja in strokovnjak za dramo in gledališče za otroke ter Gemma Terzi, ki dela v IFALL-u kot koordinatorka projekta in njegovega širjenja ter ima predhodne izkušnje v organizaciji kot prostovoljka Evropske prostovoljske službe.

    

IFALL ima razširjeno omrežje s sodelavci in partnerji z različnih področij dela. Na lokalnem nivoju sodelujemo z občinami, šolami, lokalnimi športnimi organizacijami in mladinskimi centri. Na mednarodnem nivoju sta glavna sklada, s katerima sodelujemo Nordfund in Erasmus Plus. Bili smo vpleteni v več mednarodnih projektov, kot partnerji in kot projektni koordinatorji. Zahvaljujoč tem, vseskozi prisotnim priložnostim, se IFALL kot organizacija razvija in izboljšuje svoje spretnosti in kompetence.

Naše delo je večinoma osnovano na neformalnem izobraževanju in metodah, kot je na primer kreativno ustvarjanje drame in filma, ki ga redno uporabljamo v mladinskih izmenjavah in treningih. Med temami in področji za katere skrbimo in s katerimi smo se ukvarjali med našimi prejšnjimi projekti, so:

  • odločenost opogumljati mlade ljudi, da razvijejo družbeno odgovornost in obogatijo svojo izkušnjo kot evropski državljani;
  • pomagati mladim, da razvijejo razumevanje in ključen odnos  do begunske populacije, ki prihaja na evropske meje;
  • raziskovati in osredotočati se na družbeno in ekonomsko integracijo beguncev v državah gostiteljicah;
  • opolnomočiti/usposobiti ženske vseh starosti in z različnimi potrebami z medgeneracijskim pristopom učenja.

Ponosni smo, da smo prispevali k ustvarjanju zanimivih in kreativnih virov učenja v nekaterih od naših prejšnjih projektov. Letos smo zaključili protokol v partnerskem projektu, ki je trajal dve leti. Protokol je bil razvit, da bi pomagal učiteljem, trenerjem in socialnim delavcem, da bi uporablja dramo in gledališče za izobraževanje in opismenjevanje migrantov v Evropi. V zadnjih nekaj letih smo tudi razvili in ustvarili namizno igro, s pomočjo katere želimo povečevati zavedanje o Evropski Uniji, kulturah in demokraciji.


O lokalnih in nacionalnih področjih, na katerih delujemo

Občino Örkelljuno sestavljajo štiri majhna mesta, ki so leta 2015 imela 9 831 prebivalcev. Örkelljungo obkroža narava, ki ima okoli mesta prelepa jezera in gozdove. Örkelljunga ni le dobra občina za življenje in delo, temveč je, zahvaljujoč razdalji od Danske, tudi turistična destinacija, z možnostjo dnevnih izletov v okolici.

Nekateri ljudje morda mislijo, da v tako majhnem mestu, kot je Örkelljunga, ni možnosti za različne aktivnosti, a to ne drži. Živahna občina nudi več dejavnosti in posebnih dogodkov čez celo leto – posebno po zaslugi predanosti občinskega Oddelka za kulturo in prosti čas – knjižnico, cerkev in mnoge športne in prostovoljske organizacije.

Radi imamo kulturno dediščino in vsak dan se ukvarjamo z različnimi kulturami. Kot država z dragoceno kulturno dediščino, ki je cenjena in jo njeni prebivalci krepijo, je Švedska vir navdiha za vse nas.

Švedi so zares ponosni na dvesto let, ki jih je njihova država preživela v miru in na pozitivne posledice, ki so temu sledile. Kot na primer razvoj Nordijskega modela – skandinavskega modela socialne demokracije s skupnimi značilnostmi v skandinavskih državah – ki je začel pritegovati pozornost po drugi svetovni vojni zaradi svoje usmerjenosti k dodeljevanju pravic za enakost spolov, pa tudi k družbeni enakosti in k širjenju socialnih koristi ter pravic in pomoči za vse družbene sloje in razrede. Posebnost tega dela Evrope je nabor kulturnih aspektov, zgodovinskih dediščin in občutja enotnosti. K sodelovanju so usmerjene vse skandinavske države; imajo občutek za skupnost, ki bi ga sedaj, bolj kot kdajkoli, morala občutiti in se mu posvetiti vsaka država, ki pripada Evropski Uniji, skupaj z drugimi državami članicami.