DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC IN USPEŠNO IZPELJAN

MEDNARODNI PROJEKT SRCE EVROPE,

 

HE-ART

 

 

 

Partnerji Srca Evrope v Slivni, aprila 2018

Srčna točka Srca Evrope v Bolgariji, Spartak, v bližini mesta Sandanski, septembra 2018

 

 

 

 

 

 

 

Srce Evrope, projekt HE-ART, je pravzaprav nastajal že toliko časa, kot je star projekt GEOSS, projekt središča srca Slovenije, od leta 1981.

Graditelji GEOSS-a so se takrat namreč zavezali, da nas bo pri ustvarjanju srca Slovenije vodila misel, povzeta iz Zdravljice, današnje himne, ki nas, vse ljudi – srčno ozavešča in prijateljsko povezuje na osebni, narodni in mednarodni ravni.

Projekt torej izvira iz poslanstva GEOSS-a, iz središčne točke srca Slovenije. Tako kot sta poslanstvo GEOSS-a že leta 1981 izoblikovala vodilna graditelja tega srca: pobudnik Jože Dernovšek in avtor, Peter Svetik. Želela sta zasnovati točko, ki bi s samospoznavanjem in samosprejemanjem zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, sočutje in medsebojno sprejemanje vseh ljudi, ne glede na njihove razlike, načine razmišljanja in pripadnosti. Prvo mednarodno širitev projekta je v letu 2012 z Mednarodnim dnem prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, Vranov let v svobodo, zasnovala Anka Kolenc, ki je prav tako tudi avtorica projekta Srce Evrope, HE-ART.

V okviru Društva Gledališča Kolenc se je v letu 2017 namreč pokazala možnost, da z mednarodno širitvijo poslanstva GEOSS-a nadaljujemo. Osnovno poslanstvo Društva je učenje in širjenje zavesti s pomočjo doživljanja umetnosti in narave. Poleg najrazličnejših pedagoških, animacijskih predstav in dogodkov po učnih načrtih slovenskih šol, je društvo tudi pooblaščeni izvajalec Društva GEOSS za vse programe in vodenja, ki se nanašajo na njegovo poslanstvo.  S strokovnim gledališkim pristopom vodi po različnih učnih poteh, ki so povezane s kulturno dediščino  in z zgodovino, arheologijo, etnologijo, paleontologijo, geologijo in umetnostjo. S temi nalogami in s takšnim pristopom (torej s pomočjo umetnosti in narave) želi Društvo Gledališče Kolenc posredovati ljudem doživetja, povezana z vrednotami kot so spoštovanje, ljubezen, sočutje, pogum, srčnost. S temi vrednotami so bili povezani tudi naši predniki, saj se je na podlagi tega med drugo svetovno vojno zgodil tudi dogodek Vranov let, ki je bil podlaga za uvodni projekt Družinskem gledališču Kolenc v mednarodno mreženje srčnih točk mest. Na takšen način smo v Društvu Gledališče Kolenc tudi v nadaljevanju ustvarjali in mrežili srčne točke Srce Evrope.

Pri projektu, za katerega je Društvo Gledališče Kolenc pooblastila tudi Občina Litija, je sodelovalo 13 partnerskih organizacij iz osmih držav (poleg Slovenije torej še: Italija, Francija, Albanija, Bolgarija, Švedska, Španija, Grčija). Projekt je namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSS-a. Vsaka mednarodna kulturna srčna točka je ustvarjalno središče, v katerem se bodo trajnostno načrtovali, oblikovali, izvajali in odvijali kulturni dogodki, ki bodo promovirali srčne vrednote, kot so sprejemanje različnosti, razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, srčno povezovanje ob ohranjanju svoje identitete, sočutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z mrežo HE-ART smo začeli ustvarjati zgled kulturnega turizma; vzpostavili smo utrip srčne točke, ki bo delovala za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje. Med drugim pa smo v šestih partnerskih državah obravnavali tudi probleme mladih, brezposelnost, globalizacijo, imigracijo …. evropsko državljanstvo, skepticizem, stigmatizacijo  ….

Projekt smo začeli uresničevati 1. 1. 2018, zaključili pa smo ga 31. 12. 2019.

V času izvajanja projekta smo partnerji z načrtovanimi programi spoznavali svojo kulturo in kulturno dediščino, gradili kulturni turizem in širili znanje o implementaciji srčnih točk in njihovega poslanstva v vseh sodelujočih partnerskih državah.

Društvo Gledališče Kolenc je v času projekta v partnerskih državah ustvarilo in predstavilo tudi srčno, ganljivo in zabavno filmsko satiro za mladostnike in odrasle – o emigrantski deklici Jemimi – z naslovom PRIHAJA JEMIMA. Film je bil v treh partnerskih državah izhodišče za osvetlitev problemov emigrantstva, označevanja, narodne identitete in medgeneracijskega sodelovanja. Ganljiv film o migrantstvu, ki je dobil spodbudo v projektu Srce Evrope, HE-ART, je nastal tudi pod vodstvom francoskega partnerja, gledališča Mata-Malam, v sodelovanju s švedskimi partnerji pa smo pripravili  predstavo o virtualnih odnosih današnjega časa in sveta ter veliki potrebi po živem druženju, sprejemanju, sočutju, zavedanju svoje narodne identitete, spoštovanju čudovite različnosti in po sodelovanju.

Pod vodstvom vodilnega partnerja, Društva Gledališča Kolenc, so nastali tudi: logotip Srca Evrope, ki kot združevalno izhodišče vsebuje tloris GEOSS-a, koledar srca Evrope za leto 2018, Brošura o vzpostavljanju srčnih točk ter dokumentarni filmi o vseh šestih projektnih dogodkih. Oboje smo objavili na spletni strani projekta, ki že obstaja tudi v angleškem jeziku, v naslednjih mesecih pa bo prevedena v vse partnerske jezike.

V srcu Italije, v mestu Rieti, v bližini Rima, smo na zadnjem srečanju podpisali tudi partnerske memorandume, s katerimi smo se zavezali, da bodo naše srčne točke delovale trajnostno, pa tudi trajno, torej tudi še potem, ko bodo sredstva za njihov začetni zagon že porabljena.

Vabljeni na spletno stran projekta, heart-europe.com, saj je njen namen, da širi temeljno poslanstvo GEOSS-a, ljubezen in spoštovanje svoje dediščine in identitete ter srčno sprejemanje in občudovanje različnosti vseh, ki so z nami v miru, spoštovanju in ljubezni – na vse štiri strani neba – do konca sveta!

Anka Kolenc,

varuhinja poslanstva GEOSS