1. DOGODEK: ŠPANIJA: OD 14. do 16. AVGUSTA 2018 NACIONALNOST IN EVROPSKA IDENTITETA V LUČI SPREJEMANJA IN PRIJATELJSTVA

Potekal je v Medini del Campo – v Španiji

Udeležba: Tretjega dogodka v Španiji se je udeležilo 49 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 8, BOLGARIJA: 6, SLOVENIJA: 6, ŠVEDSKA: 2, FRANCIJA: 6, GRČIJA: 4 in ITALIJA: 17.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 107.

Kratek opis aktivnosti:

Udeleženci smo spoznali gostiteljsko državo, njeno zgodovino in kulturno dediščino,  projekt Srce Evrope, He-art, smo predstavili na tiskovni konferenci, v organizaciji glavnega partnerja izvedli delavnice povezanosti z gostiteljsko državo Španijo, sodelovali v nadaljevanju projekta Stefana Delia »Obrazi Evrope«, izkušali kulinarične posebnosti širšega okolja Medine del Campo in ugotavljali nove možnosti umetniškega izražanja za doživljanje raznolikosti narodnih identitet, občudovanja raznolikosti in za sočutno povezanost. V ta namen smo v delavnicah za dogodek pripravili mednarodni program in sodelovali na dveh festivalih: »In vino veritas« in »Renesančni teden«. Med okroglo mizo pred gradom La Motta smo preverili razumevanje projekta Srce Evrope, He-art in srčno osvežili nadaljnje delo. Dokončno smo tudi potrdili temeljne oblike logotipa.