1. DOGODEK, Z NASLOVOM:

NACIONALNOST IN EVROPSKA IDENTITETA V LUČI SPREJEMANJA IN PRIJATELJSTVA

MEDINA DEL CAMPO (ŠPANIJA)

PONEDELJEK, 13/8/2018, LOKACIJA REALES CARNICERIAS)

13. Avgusta smo se v večernih urah, po napornem potovanju – večina partnerjev z letalom, vlakom in avtobusom – in po nastanitvi v hotelu – udeležili prijateljske spoznavne večerje, ki sta jo za nas in za vse udeležence projekta Srce Evrope, HE-ART ter za mednarodne udeležence festivalov ter Renesančnega tedna Medine del Campo pripravila gostiteljska partnerja: Občina Medina del Campo in organizacija Medina 21. Srečanje je potekalo pri Reales Carnicerías ob prijetnih, srčnih nagovorih, pogovorih in ob gurmanskih predstavitvah španskih dobrot, predvsem pa dobrot iz Medine del Campo.

Besede dobrodošlice ob prihodu, podžupanja, Theresa Rebollo, zadolžena za kulturo

Pozdravila nas je tudi županja

 

 

 

 

 

 

Srce EU, ob sprejemu v Medini

 

Večerna pogostitev ob sprejemu

Večerna pogostitev ob sprejemu

Vaje video mappinga

 

 

 

 

TOREK 14/8/2018, DAN 1 (MESTNA DVORANA IN INTEGRACIJSKI KULTURNI CENTER ISABEL LA CATÓLICA)

Zjutraj smo v mestni dvorani organizirali podpisovanje oz. registracijo vseh partnerjev, nato pa je Lovro Lah uprizoril temeljno jutranjo povezovalno aktivnost, ki jo na GEOSS-u imenujemo »Čarovnija, pri kateri se uresničijo vse želje«. Glede na naše skupne odzive, je to tudi »Čarovnija srčnih točk Srca Evrope, HE-ART«.

Pred gostoljubnim hotelom La Motta, 1. dan zjutraj

Jutranje aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Govorec: Projektni menedžer Medine del Campo in Medina 21, David Muriel Alonso, nam je predstavil zgodovino in sodobni utrip Medine del Campo, ki iz tega izhaja. Medina del Campo že ima svoj kulturni turizem, v katerega je vključeno celo mesto, z njim utripa sleherni meščan, pa tudi širša okolica. Srčna točka Španije bo močno povezana s pomembnim gradom La Motta in Renesančnim tednom Medine del Campo, ki je največji dogodek vsakega leta. V renesančnem tednu se odvijejo najrazličnejše aktivnosti, ki obujajo pomembno renesančno grajsko preteklost tega območja, v to pa sta vključena tudi festivala »In vino veritas« in »Mapping me«. Na festivalu »Mapping me« bomo priče mogočnemu povezovanju sodobne tehnologije s preteklostjo.

Konferenco o evropskih smernicah sta z izhodiščnim filmom začeli Loreta in Marta, predstavnici EU direct za Španijo. Predstavljene so bile glavne teme EU, in sicer o pravicah evropskih državljanov, dolžnosti, povezanosti, vpletenosti, poglavitnih skrbeh, podpori EU, denarnih pretokih, stabilnosti, emigraciji, demokratizaciji, identiteti, spoštovanju in pomenu kulturne dediščine v letu kulturne dediščine.

V nadaljevanju so o podanem izhodišču razpravljali člani partnerskih organizacij Srca Evrope, HE-ART. Razpravljali so predvsem o pomenu kulturne dediščine v povezavi z evropsko identiteto. Skoraj enoglasno so menili, da naj  identitete vseh narodnosti v evropski skupnosti tvorijo evropsko identiteto. Le ta je v občudovanju, spoštovanju in sprejemanju vseh raznolikosti identitet evropskih narodov. Anka Kolenc je poudarila, da je to tudi glavna težnja projekta Srce Evrope, HE-ART, ki mu je bilo posvečeno tudi 3. srečanje v Medini del Campo.

V odmoru za kavo sta Anka Kolenc in Lovro Lah podala še obsežen intervju o vsebini in ciljih projekta Srce Evrope, HE-ART, za lokalni časopis.

Glavni poudarki pogovora so temeljili v pomenu poznavanja, ljubezni in sprejemanja svoje kulturne dediščine za bodoče srčno evropsko državljanstvo.

V mestni dvorani je bila konferenca z naslovom: “Dediščina, nove tehnologije, gledališče in skupnost”. Fran Nunez je podal obširno informacijo o novih tehnologijah v gledališču in skupnosti za predstavljanje in življenje dediščine, s katero moramo biti povezani. Predstavil je nekaj sodobnih avtorjev, katerih dela so nam lahko za zgled, kot je npr. Bob Vilson, ki se igra s svetlobo in vsestranskega slovenskega režiserja, pokojnega Tomaža Pandurja. Posebnost številnih sodobnih pristopov je, da je z njimi možno brez poklicnih igralcev – vrhunskih umetnikov, za nek projekt povabiti k sodelovanju  ljudi, ki imajo željo po sodelovanju, in čeprav niso umetniki – z dobrim režiserjem z njimi narediti vrhunsko izpovedno delo.

V odmoru do uradnega sprejema in tiskovne konference je Stefano Delia nadaljeval s projektom Obrazi Evrope. Tistim, iz Slovenije so se pridružili še številni iz Medine del Campo.

Ob 13. uri tega dne je bil uraden sprejem v Mestni dvorani, sočasno pa tudi tiskovna konferenca. Vodil jo je projektni menedžer za Španijo, član organizacije Medina 21 – David Muriel Alonso. Sodelovali so tudi: Anka Kolenc, Lovro Lah in Janja Srečkar.

Tiskovna konferenca

Priprave na tiskovno konferenco

 

 

 

 

 

Javnost in zbrane novinarje sta najprej pozdravila županja in projektni manager David Muriel Alonso. Predstavila sta renesančni teden in dogodke, ki se bodo v njem zvrstili. Izrazila pa sta tudi veselje nad tem, da se bo ob tem odvijal tudi projektni dogodek Srce Evrope, HE-ART, odprtje srčne točke v Medini del Campo. Besedo sta ob tem predala Anki Kolenc in Lovru Lahu.

Anka Kolenc je vse prisotne pozdravila, potem pa se je – kljub veliki ljubezni do svojega jezika – nadaljnjemu opisu svojih organizacij in projekta odrekla, da ne bi potrebovali trojezične predstavitve, saj je bilo za ta dan načrtovanih še veliko aktivnosti, ki bi jih sicer zaradi pomanjkanja časa težko izvedli. Besedo je zato v angleškem jeziku prepustila Lovru Lahu.

Lovro je navedel sodelujoče države, potem pa je navedel še vse slovenske organizacije, ki pri projektu sodelujejo. Navedel je tudi njihove lastnosti, saj jih poznajo samo partnerji Srca   Evrope, HE-ART, ne pa tudi javnost v Medini del Campo. Opisal je vsebino in cilje projekta Srca Evrope, mreženja srčnih točk, ki imajo svoj vzor in plemenito energijo za povezanost in ljubezen – v srcu Slovenije. V Sloveniji projekt podpira tudi Občina Litija, vodilna slovenska organizacija, Društvo Gledališče Kolenc, pa skrbi za spodbujanje zavedanja ljubezni in sočutja in podpiranje različnosti ob ohranjanju identitete, kot edine možnosti za ustvarjanje skupne evropske kulturne dediščine, kar je tudi temelj vsakega kulturnega turizma.

Pred projekcijo filma »Prihaja Jemima«, ki je bil odprt za javnost, je Janja Srečkar v imenu Anke Kolenc predstavila tudi pobude za nastanek filma, ki je nastal v produkciji Društva Gledališča Kolenc. Poudarila je pozitivno pedagoško naravnanost, ki je izhodišče za filmsko obravnavo nekaterih perečih vprašanj, na katera v Evropski skupnosti prav zdaj iščemo predvsem racionalne odgovore in rešitve. Film nas želi spodbuditi, da bi v reševanje teh problemov vključevali tako srce kot razum.

Po odličnem španskem kosilu v restavraciji Lisboa se je v Mestni hiši odvijala delavnica – priprava na nastop na festivalu »In vino veritas«, ki naj bi bila naslednji dan. Delavnico je okvirno vodil Fran Nunez.

Sledile so zabavne sprostitvene vaje, po katerih smo se razdelili v dve nastopajoči skupini, ki sta pripravili dva različna nekajminutna programa. Prvo skupino je vodil Lovro Lah, drugo pa Anka Kolenc in Janja Srečkar. Skupina, ki jo je vodil Lovro, naj bi nastopila kot poulično gledališče, skupina z Anko in Janjo pa v vinski kleti. Vsaka skupina je imela 8 članov in v vsaki skupini so bili člani 4 različnih narodnosti. Po okvirnih vsebinskih navodilih smo se lotili dela.

Spoznavne aktivnosti pred In vino veritas

Lovrova skupina je razmišljala o novih gledaliških pristopih predstavitve dediščine, ki smo jih pod vodstvom Frana usvajali na dopoldanski konferenci. Razmišljanja so jih pripeljala do prizora pridobivanja vina od začetka do »In vino veritas«.

Ankina in Janjina skupina je našla projektno povezavo z vinom z Zdravljico, slovensko himno, napitnico, na kateri temeljijo glavni cilji projekta Srce Evrope, HE-ART. Slovensko himno smo prevedli v angleščino, španščino, grščino in italijanščino in jo opremili z narodnimi koreografijami sodelujočih narodov.

Ogledali smo si mestno jedro Medine del Campo, potem pa obiskali mestni muzej. V njem nas je sprejel ravnatelj tega zavoda, ki predstavlja predvsem renesančno življenje v Medini del Campo, s številnimi eksponati, ki so mednarodno pomembni. G. Juan Jose Galindo, ki smo ga poznali kot prijaznega gospoda iz kolektiva španskih partnerjev, pa se je nenadoma spremenil v neprepoznavno resnega markiza iz srednjeveške Medine, ki je na koncu koncev za naše doživetje Medine del Campa izjemno prispeval.

Obisk muzeja v Medini

Muzejski markiz Medine

 

 

 

 

 

 

Po španski večerji smo program nadaljevali s povorko oziroma parado v Renesančnem festivalu, potem obstali na trgu pred mestno hišo, začarani z »Mapping me« festivalom do poznih nočnih ur. V ogromnih barvitih projekcijah je glavni trg pred mestno hišo nepozabno zažarel in v najrazličnejših oblikah pripovedoval svoje renesančne grajske zgodbe. Bilo je nepozabno.

Otvoritev renesančnega tedna z utripom Srca Evrope

Otvoritev renesančnega tedna

 

 

     

 

 

 

Video mapping, protokolarni renesančni pozdrav

Povorka renesančnega tedna pred mestno hišo v Medini

Video mapping festival

 

 

 

 

 

SREDA, 15/08/2018, DAN 2 (INTEGRACIJSKI KULTURNI CENTER ISABEL LA CATÓLICA)

Pred hotelom La Motta reke ni več.

 

 

 

 

 

 

 

Tudi drugi dan smo imeli skoraj do minute načrtovan, a za Čarovnijo, ki jo je vodil Lovro Lah, smo si vzeli čas. Energijski učinki so bili takoj prisotni.

Vodilni partner je za dogodek v Španiji organiziral povezovalno nalogo, da vsak partner razmisli oziroma pripravi in predstavi pozitivne zgodovinske povezave njihovega kraja, naroda ali države z državo gostiteljico, torej pesmi, zgodovinske, prijateljske, literarne, umetniške ali katerekoli druge vsebine, ki nas povezujejo z našo tokratno gostiteljsko državo, Španijo. Vodilni partner, Društvo gledališče Kolenc, je – pod vodstvom Janje Srečkar – za primer prvo predstavilo svojo nalogo. Ena takšnih povezav je za Slovence na primer španska državljanska vojna, v kateri so se republikanskim silam pridružili tudi slovenski prostovoljci. Od 536 prostovoljcev jih je v tej vojni, v Španiji, za vedno ostalo več kot 200. Tisti, ki so se vrnili – španski borci so jih pri nas imenovali (v Ljubljani imamo tudi dvorano Španski borci) pa so prinesli s seboj tudi srčen utrip španske kulture in dediščine, ki so jo presadili na slovenska tla.

Ena takšnih čudovitih pesmi, s špansko melodijo in slovenskim besedilom je pesem  Na oknu glej obrazek bled. To je melodija narodne pesmi iz španske Asturije, predelana med špansko državljansko vojno v peto zgodbo o dekletu, ki hodi na obisk v kasarno, kamor so zaprli komuniste. Njen naslov je Dime, donde vas, morena. Prelepa melodija je spodbudila slovenskega partizana Mitjo Ribičiča, da je napisal besedilo, ki je skupaj z melodijo ponarodelo. Janja je predstavila slovensko in špansko verzijo.

Gotovo je takšnih in podobnih povezav vsake od naših partnerskih držav – z vsako in tudi s trenutno gostiteljsko državo – veliko. France Prešeren je napisal čudovito špansko romanco z naslovom Turjaška Rozamunda, ki je po obliki in vsebini španskega izvora.

Predstavitvi slovenskega partnerja je najprej sledila Italija. Tako kot pripadniki drugih narodov, tudi Italijani odhajajo s trebuhom za kruhom v druge dežele. Veliko jih pride tudi v Španijo. Najbolj slaven predstavnik italijanskega »bega možganov« iz Italije je Krištof Kolumb. Rodil se je v Genovi, kjer ga niso priznavali in podprli. Njegove ideje pa so podprli v Španiji, kjer je znan kot veliki osvajalec.

Francoski partnerji so se spomnili kar nekaj povezav s Španijo; najprej civilne vojne v Španiji (1936) tako kot slovenski. V zahodno Francijo je takrat pribežalo veliko Špancev. Zaživeli so v manjših mestih in so lepo sprejeti. V svojih okoljih so dodali h kulturi kraja, skupaj z domačini organizirajo najrazličnejše dogodke, največ na področju glasbe, imajo se radi in se lepo razumejo.

Veliko španskih umetnikov je bilo najprej znanih v Franciji. Dedek Valentine Cohen je bil Španec, ki je zaradi inkvizicije pobegnil v Tunizijo. Zato je bilo Valentine še posebej zanimivo, da bo obiskala Medino del Campo, kjer je veliko spomenikov, ki so posvečeni inkvizicijskim dogodkom. Surrealizem, ki povezuje poetiko s politiko in se vsebinsko odraža v gledališču Mata-malam povezuje francoski narod s španskim. Županja Pariza izhaja iz španskega mesta v bližini Medine del Campo. Picasso je dolgo živel in delal v Franciji. Tam je tudi razstavljenih veliko njegovih del.

Bolgarski partnerji so s Španijo povezani športno. Hristo Stojčkov, bolgarski nogometni velikan, ki je nastopil na svetovnih prvenstvih 1994 in 1998, igral pa je tudi za španski nogometni klub Barcelona.

Grčija ima v nekem smislu podobno zgodovino kot Španija. Grki so imeli prav tako diktatorja, proti kateremu so se borili. Španci so med svojo vojno bežali v Francijo, Grki pa v Nemčijo. Kot mediteranska država prav tako kot Španija, goji veliko ljubezen do oliv. Zadnji tango v Atenah povezuje Grke s španskim izvajalcem.

Albanija je bila – kot številne druge države – v 2. svetovni vojni ravno tako udeležena. Prav tako kot Španija, je bila tudi Albanija po 2. svetovni vojni kraljevina. V obdobju socializma je v Albaniji vladala tudi kulturna izolacija. Eno prvih tujih svetovnih del, ki jih je takratna oblast dovolila za splošno ljudsko branje, je bilo delo španskega pisatelja Miguela de Cervantesa Saavedra Don Kihot, iz 16. stol. Delo je prevedel takratni predsednik Albanije. Povezava med Albanijo in Španijo je tudi z nekaj podobnimi besedami.

Švedska partnerska skupina je povezave našla v Španski državljanski vojni, ki se ji je na strani upornikov proti diktaturi pridružilo nekaj švedskih vojakov. Eden od njih je bil pisatelj, ki je napisal kar nekaj del, ki so tematsko povezana s tem pojavom.

Španski jezik je na drugem mestu popularnosti učenja tujih jezikov.Ko se je Španija v 60 letih prejšnjega stoletja znova odprla svetu, je nenadoma imela veliko obiskovalcev. Med njimi je bilo tudi veliko Švedov in Švedinj. Zaradi fizične drugačnosti se je rodilo veliko simpatij predvsem med Švedinjami in Španci in le-te so se obdržale vse do današnjih dni.

V nadaljevanju smo si ogledali tematski film, ki ga je pripravila za projekt Srce Evrope, HE-ART, z naslovom Razgaljena srca (Naked hearts) Valentine Cohen. Film govori o sočutju in prisotnosti. »Tu sem, zate. Vidim tvojo bolečino, tvojo srečo, tvojo izjemnost, enkratnost …«.

Festival »In vino veritas« se je dogajal na dveh lokacijah, in sicer na ulici pred vinsko kletjo in v vinski kleti, z dvema ponovitvama.

Vinska klet, lokacija festivala In vino veritas.

In vino veritas, iskali smo lokacijo nastopa.

Priprave na nastop In vino veritas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri vsaki ponovitvi je bilo okoli 100 gledalcev. Odlično smo združili svoje mednarodne moči in predstavili svoje bleščeče nacionalne raznolikosti kot edino pravo in povezujočo evropsko identiteto s sprejemanjem in prijateljstvom.

Po kosilu smo nadaljevali s sestankom in aktivnostmi za implementacijo projekta Srce Evrope, HE-ART, pred gradom La Motta.

Anka Kolenc je uvodoma spomnila na informacije o vzpostavitvi srčne točke, kakršna v Sloveniji deluje že 37 let. Za tehnično namestitev srčne točke potrebujemo:

Lokacijo, kjer je možno delovati, razstavljati, obveščati, imeti delavnice (v Sloveniji je ta lokacija GEOSS) in ki jo lahko imenujemo Srčna točka Srca Evrope – HE-ART, Medina del Campo, Španija.

Delovno mesto (sprva nekaj ur na teden, potem pa vsaj eno delovno mesto) – na občini sprva priključiti naloge za delovanje srčne točke nekemu podobnemu delovnemu mestu, na katerem se ukvarjajo s kulturo, turizmom, dediščino ….

Srčni program, vsebino, ki bo primerna za delovanje srčne točke, o čemer že ves ta čas govorimo. Od vsega začetka se moramo zavedati, da ustvarjamo državno srčno točko!

Tu se moramo opirati na svojo kulturo, naravno in kulturno dediščino in na vse vidike ustvarjalnosti in življenja, ki iz tega izhajajo.

Na tej podlagi naj bi tudi raziskovali, se izobraževali in s pomočjo umetnosti in narave gradili svoj kulturni turizem na – osebnem, – krajevnem in območnem, – državnem in – mednarodnem nivoju. Tu govorimo o svojem snovnem in nesnovnem (duhovnem bogastvu), ki smo ga podedovali po svojih prednikih, ustvarjamo pa ga tudi sami. V skladu s projektom Srce Evrope, HE-ART, bomo tako gradili tudi svojo skupno evropsko identiteto, ki lahko izhaja samo iz povezanosti in spoštovanja vseh naših raznolikosti.

Člani so menili, da so vse sistemske rešitve za njih predavanje, ob katerem ne čutijo žive resnice projekta. To lahko začutijo šele ob razgovoru in osebnem preverjanju dejstev.

Ugotovili smo, da smo premalo časa namenili aktivnostim za implementacijo projekta in tekočim problemom v zvezi z razumevanjem vzpostavitve in delovanja srčnih točk. Zato smo se odločili, da se bo ogleda gradu La Motta udeležilo le nekaj članov partnerskih organizacij.

Ustvarjalna izpoved v krogu, grad La Motta.

Grad La Motta, lokacija srčne točke Španije.

Veličastni grad La Motta, srčna točka Španije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi ostali smo imeli izčrpen sestanek in delavnico o implementaciji projekta. Vsi člani vseh partnerskih organizacij so podali svoja mnenja, dvome, vprašanja in predloge. Vsak od prisotnih je podal svoje razumevanje srčne točke. ANKA KOLENC je na koncu izrazila svoje zadovoljstvo in srečo, ker je ob poslušanju vseh spoznala, da kljub različnosti opisov – vsi dobro vemo in čutimo, kaj je srčna točka. To je skupna točka, ki je tudi točka našega srca. Nekaj, kar moramo delati iz srca. Ključni problem pa je zavedanje. Zavedanje tega, kar smo. Zavedanje vzrokov, zakaj smo, kar smo. Osnova tega pa je naša dediščina. Vse, kar smo z njo dobili, je proces naše rasti in hvaležni moramo biti za to in to sprejeti in vzljubiti. Sprejemanje sebe je prva stvar. Ko lahko sprejmemo sebe, lahko sprejemamo in podarimo utrip svojega srca tudi drugim, da nas sprejemajo, razumejo in občudujejo. In to je glavni smisel srčnih točk in našega projekta. Naša dolžnost je, da na podlagi zavedanja sebe in svoje ljubezni to širimo naprej, v svoje okolje, svojo državo in mednarodno. In se medsebojno povezujemo, saj je to naš projekt, pri katerem nam nihče ne more svetovati bolje kot mi sami – drug drugemu, saj ga ob svoji rasti tudi najbolj poznamo.

Valentine Cohen je ob zaključku izrazila prepričanje, da so za takšno, idealistično temo, kot jo ima naš projekt, pogovori še posebej pomembni. Pomembni pa so tudi jasni prevodi, saj ima prevod Janje Srečkar, ki je prevajala razlago Anke Kolenc, jasnost, razumevanje in dodano vrednost.

Tako smo uspeli razložiti nejasnosti in se dogovoriti, da bomo na naslednjih srečanjih namenili več časa za druženje in implementacijo projekta. Ker so partnerji doslej imeli le projektno dokumentacijo, ki se je nanašala na njihovo organizacijo, smo se dogovorili, da jim bo vodilni partner po prihodu domov posredoval celotno razpisno dokumentacijo projekta.

Uradni sprejem v atriju mestne hiše, s predstavitvijo španske kulinarike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po večerji, ob kateri smo nadaljevali s prijateljskimi pogovori o srčnih aktivnostih za implementacijo projekta, smo obiskali zaključno prireditev festivala »Mapping me«. V prepletu bleščečih svetlobnih efektov, filmskih predstavitev arhitekturnih znamenitosti preteklosti in sedanjosti in različnih dogodkov, se je v pozne nočne ure pred nami razkrivala barvita in bleščeča dediščina Medine del Campo. Trg pred mestno hišo je bil poln obiskovalcev, ki so posnetke spremljali z navdušujočimi komentarji in na stotine jih je bilo v staroveških španskih oblačilih. Nekateri so tudi zaplesali, naše srčne skupine pa so utripale z vzdušjem in beležile to špansko čarobnost kot povezujoč nepozaben spomin.

ČETRTEK, 16/08/2018

DAN 3 (INTEGRIRANI KULTURNI CENTER ISABEL LA CATÓLICA)

Zjutraj smo izvedli obvezno povezovalno aktivnost, čarovnijo, pri kateri so magično zaživeli pozitivni učinki projektnih implementacijskih doživetij prejšnjih dni. Začutili smo mogočno medsebojno povezanost in željo po sodelovanju, ki presega vse narodne in državne in družbene omejitve.

V nadaljevanju nam je Ilina Jakova predstavila okvirni program 4. srečanja, ki bo v Sandanskem, z željo, da bi bil v največji možni meri usklajen s projektnim načrtom, pogovarjali pa smo se tudi o najrazličnejših izkušnjah in problemih tako pri potovanjih kot pri implementaciji projekta v svojih okoljih. Kar nekaj časa pa smo namenili vtisom o filmu Valentine Cohen, ki ga je posnela za naš srčni projekt. Ocenili smo ga za tako subtilno srčnega in sočutno zgovornega, da ga bomo za javnost predstavili tudi na naslednjih srečanjih projekta.

Predno smo se razšli, pa je Anka Kolenc ob projekciji logotipa podala nadaljnja razmišljanja o njegovem dokončnem oblikovanju. Predlagala je, da bi se – glede na to, da v projektu dokončno oblikovanje logotipa ni časovno opredeljeno, o logotipu še enkrat skupaj pogovorili. Kot rečeno, pri grafičnem oblikovanju smo ugotovili, da je potrebno logotip simbolično vsebinsko zaokrožiti, zato je v spodnjem delu nastal napis, ki označuje naslov projekta, zgornji polkrog pa sestavlja 12 evropskih zvezd.

V drugi različici pa je Anka podala simbolično tehten predlog, da bi bil v spodnjem delu dlani zasidran tudi tloris GEOSS-a, ki simbolično združuje vse vrednote, ki jih s projektom spodbujamo: povezanost, medsebojno prijateljstvo, ljubeče sprejemanje različnosti ne glede na narodnost, barvo kože, versko, politično ali katerokoli drugo pripadnost, ljubezen … Vključenost tlorisa GEOSS-a je izredno pomembna najprej zaradi vrednot, ki jih simbolično ponazarja, predvsem pa tudi zato, ker v logotipu simbolično predstavlja nenehno pozitivno aktivnost, odločitev za ljubečo povezanost, ki jo je – ob vseh izzivih današnjega časa – treba sprejemati znova in znova. To je pravzaprav temelj našega skupnega trajnostnega projekta. Naše skupno trajno in trajnostno projektno delo bo namreč nenehno iskanje in izražanje povezanosti in sprejemanja različnosti skozi svojo kulturo in kulturno dediščino. Glede tlorisa GEOSS-a (logotip), ki bi v logotipu projekta moral biti prisoten, bi se skupaj odločili predvsem o položaju, kamor bi ga namestili.

Partnerji so potrdili predlog o vključenosti obrisa tlorisa GEOSS-a v projektni logotip Srca Evrope, HE-ART, dogovorili pa smo se tudi o tem, da bo v logotipu namesto dveh dlani ena razprta dlan. Osvojena je bila pobuda, da v povezavi s temi osnovnimi izhodišči pripravimo več predlogov, o katerih se bodo partnerji izrekli z glasovanjem po e-pošti.

Ob zavedanju dolžnosti in številnih aktivnosti, ki nas čakajo ob pripravah za naslednji dogodek v Bolgariji, smo se partnerji srčno hvaležnostjo svojim gostiteljem in v delovnem vzdušju razšli.

Ogled Medinskih grbov.

Oblačilni videz srednjeveške Medine

Pozdrav ob odhodu iz čudovite mestne hiše v Medini.

Pot slovenskega partnerja, domov iz Medine, preko Madrida.