6. DOGODEK: ITALIJA

13. in 14. APRIL 2019

        Naslov dogodka: UMETNOST IN POVEZOVANJE

Potekal je v mestu Rieti – v Italiji.

Udeležba: Šestega dogodka v Italiji se je udeležilo 31 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 4, BOLGARIJA: 7, SLOVENIJA: 15, GRČIJA: 1 in ŠPANIJA: 4.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 110.

Kratek opis aktivnosti:

Gostiteljski partner je z interaktivnim strokovnim vodenjem in umetniškim videnjem predstavil najpomembnejše točke kulturne dediščine Rietija, popka Italije, v funkciji kulturnega turizma. Srednja šola v Rietiju nam je predstavila neposredni primer integracije in družbenega vključevanja mladih v tem procesu. Spoznali smo tudi tipične produkte lokalnih podjetij, najboljša vina in hrano Sabinske regije.  

V povezavi vodilnega in gostiteljskega partnerja smo v interaktivnem predavanju dobili nekaj pomembnih informacij, kako vzpostaviti kulturni turizem in kako s pomočjo umetnosti ob ohranjanju svoje identitete, ob sprejemanju in občudovanju različnosti,  graditi skupno evropsko identiteto. Na javnem dogodku smo predstavili projekt Srce Evrope, HE-ART ter podpisali Memorandum o trajnem in trajnostnem sodelovanju, ki je bil preveden tudi v vse jezike partnerjev. Sprejeli smo okvirni načrt trajnih projektnih aktivnosti in strategijo širitve projekta.