PROJEKT SRCE EVROPE, HE- ART

2. DOGODEK: LARISSA (GRČIJA)

20. – 22. Junij 2018

NASLOV DOGODKA: KULTURNI TURIZEM IN MEDKULTURNI DIALOG

Sreda 20/6/2018

DAN 1: LOKACIJA PAPPASOV MLIN

09:15 Zbiranje v hotelski avli.

09:30 Prihod udeležencev in gostov na lokacijo.

SRČNA TOČKA, MLIN PAPPAS, ZUNANJOST

SRČNA TOČKA, MLIN PAPPAS, NOTRANJOST

 

 

 

 

 

 

09:30-10:00 Pozdravni nagovor predstavnic občine ter razgovor o kulturnemu turizmu

V imenu gostitelja sta predstavnike partnerjev projekta Srce Evrope v Larissi najprej pozdravili predstavnici občine Larissa,  Evangelia (Lia) Gkountroumpi in Maria Nikolaidou, ki sta okvirno predstavili grško zakonodajo in v okviru tega delovanje prebujajočega se turizma  v pokrajini, kamor se vključuje Larissa. Predstavili sta delovanje komiteja, v okviru katerega delujejo najrazličnejša združenja, tudi organizacije, ki  skrbijo za kulturno dediščino in pravzaprav za celo turistično ponudbo, na čelu z eksperti: s profesorjem z univerze za turizem in z vodji potovalnih agencij. Pri uresničevanju projekta bo sodeloval tudi namestnik župana občine Larissa. Na novo bo vzpostavljena pisarna za turizem,  ki bo med drugim skrbela tudi za uresničevanje projekta Srce Evrope, HE-ART, ki bo vključena v strategijo delovanja v naslednjem petletnem obdobju, v kateri bodo povezani evropski programi, mreže mest, turizem in kultura.

Anka Kolenc in Lovro Lah, sta predstavila izhodiščno razmišljanje vodilnega partnerja, Društva Gledališča Kolenc, o kulturnem turizmu:

Besedna zveza kulturni turizem se je uveljavila v zadnjem desetletju in je bila deležna raznovrstnih interpretacij.  V Družinskem Gledališču Kolenc je nismo uporabljali. Že od leta 2000 pa uporabljamo izraz turistično vodenje po kulturni dediščini s pomočjo umetnosti in narave. Od kar smo začeli opravljati dejavnost turističnih vodenj po našem območju, smo bili prepričani, da je edino smiselno turistična vodenja vsebinsko opredeliti  s kulturno dediščino, saj le-ta celostno obsega kulturo in način življenja vsakega posameznega področja.  Edino tak vsebinski zajem se nam je zdel tudi na mednarodnem nivoju prava priložnost za  večje razumevanje in sprejemanje različnosti. Ko zdaj vzporejamo ta dva izraza, se nam – kljub različnim interpretacijam – vsebinsko zdita enaka ali vsaj zelo podobna.

Že ves ta čas pa je naš pristop interaktiven – se pravi, da reagiramo na domala vsa vprašanja in pripombe udeležencev, ki jih s svojim direktnim naslavljanjem ves čas vabimo v dogajanje, ob tem pa se za boljše in trajnejše razumevanje dogodkov in dejstev na določenih točkah dediščine poslužujemo tudi umetnosti in narave. Namesto razlag – udeležencem  s krajšimi uprizoritvami ponudimo kar gledališko (lahko tudi glasbeno, likovno, plesno …) doživetje.

Na podoben način predstavljamo že od leta 1992 tudi številne šolske programe in imamo s takšnim pristopom odlične izkušnje že več kot 25 let.

S kulturnim turizmom pa je povezana tudi srčna točka GEOSS

Srčna točka GEOSS je začela delovati leta 1981. Ob raziskovanju svoje narodne etnološke biti se že 37 let razvija vse do današnjih dni, ko s pomočjo kulturnih dogodkov svoje znanje, sprejemanje svojih korenin, arheološke in etnološke preteklosti z vse večjo ljubeznijo prenašamo na obiskovalce. Praktične izkušnje so nam pokazale, da je ustvarjanje srčne točke projekt, ki mora biti trajen, če hočemo doseči, da ima poslanstvo miru, povezanosti, sočutja, sprejemanja različnosti, prijateljstva …. kar je treba posredovati novim in novim generacijam. Zato predlagamo, da bi bil zaključek 1. faze projekta, del, ki ga financira EACEA, Evropa za državljane, zaključen s podpisom deklaracije o trajnem in trajnostnem sodelovanju vseh partnerjev v projektu Srce Evrope, HE-ART.

Plemenite lastnosti, ki jih vsebuje srčna točka, same po sebi spodbujajo in zagotavljajo tudi trajnostni način življenja: mir, ljubezen do okolja, do narave, spoštovanje naravnih virov, hvaležnost in občudovanje vseh danosti, ki so nam dane za preživetje in razvoj.

V takšni obliki smo jo vsem partnerjem predlagali s partnersko pogodbo in takšen naj bi bil naš skupni razvoj v prihodnje. S tem namenom smo predlagali partnersko sodelovanje z občinami, ki bi programe srčne točke v nadaljevanju vključila v svojo redno dejavnost. V svojih programih si želimo ustvarjati kulturne dogodke, ki bi nas mednarodno srčno povezovali.

Nekaj mednarodnih kulturnih povezav smo v srcu Slovenije, v GEOSS-u, v svoji začetni srčni točki Srce Evrope, HE-ART, že naredili, številne pa še bomo:

 • LETA 1981, 10 let pred svojo slovensko državno osamosvojitvijo, smo izbrali del čudovite Zdravljice, pesmi svojega največjega pesnika Franceta Prešerna, ki povezuje in pozdravlja vse narode sveta, ki si želijo miru in prijateljstva – za svojo sveto pesem; danes je to slovenska himna.
 • Za povezovalne besede GEOSS-a, ki simbolično udejanjajo čarovnijo zavedanja ljubezni na osebni, državni in mednarodni ravni, smo izbrali slovensko mantrično pesem »Mi se imamo radi«.
 • Za povezovalni gib GEOSS-a, ki aktivno predstavi zavedajočo se ljubezen na osebni, državni in mednarodni ravni, smo izbrali objem, kakršnega je v svoji knjigi »Živimo, ljubimo in se učimo« v 80 letih prejšnjega stoletja promoviral italijanski profesor pedagogike, ki je prvi, na fakultetni stopnji, poučeval predmet ljubezen, dr. Leo Felice Buscaglia. Knjiga je v slovenskem jeziku izšla leta 1997.
 • V letu 2013 smo izpeljali evropski projekt Vranov let, s katerim smo utemeljili Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u, ki pripoveduje resnično zgodbo o pobegu mednarodnih ujetnikov v času med 2. svetovno vojno, ki so s pomočjo partizanov in civilnih prebivalcev, ki so tvegali svoja življenja, ko so pomagali 106 ubežnikom in omogočili njihovo rešitev. Zgodbo o tem je napisal avstralski vodja tega pobega, Ralph Churches, ki je ob tem napisal, da je Slovenija majhna dežela velikih ljudi, promoviral in oživel pa jo je Eduard Vedernjak, ki je v letu 2008 k sodelovanju povabil tudi Društvo GEOSS in Družinsko gledališče Kolenc.
 • V letu 2013 smo pripravili mednarodno povezovalni gledališki utrinek, narejen po resnični zgodbi partizana Vilija Kosa, ki je po vojni postal vrhunski evropsko znan kartograf in je sodeloval na številnih stanovskih mednarodnih kongresih in srečanjih. Ob neki podobni priložnosti sta Vili in njegov nemški kolega, s katerim sta se precej spoprijateljila, začela pogovarjati o 2. svetovni vojni. Ugotovila sta, da sta v nekem trenutku stala v neposredni bližini na nasprotnih straneh, sovražnika. Lahko bi ubila drug drugega. Po štiridesetih letih sta se hvaležno objela, ker sta živa in ker sta lahko prijatelja, ki sta se ob svojem sodelovanju neizmerno oplemenitila …
 • V letu 2017 smo pripravili projekt Srce Evrope, HE-ART, s katerim načrtujemo številne podobne plemenite in srčne kulturne povezave in številne uspešne medkulturne dialoge, med katerimi se bomo skušali čim bolje spoznati, da se bomo lažje in bolj spoštljivo predstavljali in povezovali.

10:00 – 11:00  Povzetek informacije iz prvega dogodka v Sloveniji, kulturna srčna točka v Larissi v Grčiji, stvaritev logotipa. 

Od 20. do 22. aprila 2018 smo se v središču srca Slovenije tudi osebno seznanjali in skoraj dosledno izpeljali program prvega dogodka projekta Srce Evrope, He-art. Po zaslugi enega od članov italijanskih partnerjev iz Društva Comitato 10, Stephana Delia, je sočasno nastajal tudi njegov projekt Obrazi Evrope, ki s svojim celostnim fotografsko povezovalnim pogledom našemu srčnemu projektu nudi še dodatno podporo.

 IZ PRVEGA DOGODKA MORAMO POVZETI PREDVSEM NASLEDNJE:

Cilj našega druženja in projekta je spodbujanje zavedanja ljubezni, širjenje medsebojne ljubezni, prijateljstva, sočutja, medsebojno sprejemanje in podpiranje različnosti ob ohranjanju identitete, vse to, kar je poslanstvo našega središča srca Slovenije. Menimo, da je to edina pot do trajnostnega življenja na našem planetu.

Želimo torej, da bi na takšen način skupaj s partnerji, na mednarodnem nivoju, ustvarjali srčna in plemenita okolja, srčne točke, najprej v naših državah, potem pa v vseh državah sveta.

Srčna točka Slovenije, vzor dobre prakse, ki ga želimo posejati tudi v drugih državah in okoljih obstaja že od leta 1981, v letu 2018 torej 37 let.

V nadaljevanju med partnerji ni bilo poglobljene razprave o naravi in delovanju srčnih točk v njihovih okoljih. Menili so, da za pomen, namen in delovanje srčnih točk v svojih okoljih potrebujejo še razmislek in globljo medsebojno povezanost.

11:00 – 12:00 Predavanje EU izvedenca iz Europa Direct Grčija, odprto za javnost. Predstavil bo splošne informacije o delovanju EU in nato poudarek na premagovanju stigmatizacije. Priprave na 3. dogodek v Španiji

Namesto izvedenca iz organizacije Europa Direct Grčija, ki se dogodka upravičeno ni mogel udeležiti, je zbrane nagovoril Vasilis (Bil) Mitsios (cc), zunanji svetovalec Občine Larissa za evropske projekte. Predstavil je številne probleme evropskega državljanstva, ki so že vključeni v projekt Srce Evrope, He-art, hkrati pa je navedel veliko podpornih administrativnih dejstev, ki bodo pomagala pri uresničevanju našega skupnega projekta do njegove zaključne faze s poročanjem.

V nadaljevanju sta nekaj sporočil dodala še predstavnika Španskega partnerja. Okvirno sta predstavila festivale in dogodek, ki ga španski partner pripravlja v Medini del Campo in na katerem bomo s projektom Srce Evrope, HE-ART, živo sodelovali.

12:00 – 12:30 Premor za kavo ali čaj.     

12:30 – 13:45 Delavnica, ki jo vodita gostitelj in vodilni partner, DGK: kako organizirati kulturni dogodek, ki bi imel povezovalne lastnosti in ki bi lahko bil vključen v ponudbo kulturnega turizma občine, kar bi vodil gostitelj.

V nadaljevanju smo se posvetili razmišljanju, kako organizirati kulturni dogodek, ki bi imel v kulturnem turizmu povezovalne lastnosti. Ugotovili smo: če bomo s spoštovanjem in ljubeznijo gojili svojo kulturno dediščino, se bomo povezovalno srečevali domala na vseh nivojih: na osebnem, narodnem in mednarodnem.

Ko na osebnem nivoju dandanes govorimo o narodnosti, je zaradi migracij iz najrazličnejših razlogov zavedanje narodne identitete zelo zabrisano, saj je identiteta velikokrat sestavljena iz več narodnih okolij. V našem zavedanju morajo biti ljubeče prisotna vsa!

Zdrava ljubezen do sebe vedno prebuja tudi ljubezen do vseh, ki nas obkrožajo.

Ko smo se pogovarjali o kulturni dediščini, smo ugotovili, da je to snovno in nesnovno (duhovno) bogastvo, ki smo ga podedovali po svojih prednikih. To bogastvo pa ni samo okoli nas, ampak tudi v nas. Zapisano je v vsaki naši celici. Če se tega zavedamo, nas to bogastvo podpira v razvoju; če se ne, pa nas ovira. Iz nas naredi borce za preživetje in posnemovalce tujih idej. Kulturna dediščina je osnova za samospoznavanje, v našem gledališču pa z energijo umetnosti, z doživljajskim uprizarjanjem pomena dediščine, spodbudimo, da se to zavedanje še poglobi in pomaga pri zdravem razvoju in izpolnjevanju poslanstva življenja. V veliko veselje nam je, da lahko na ta način prav v letu evropske kulturne dediščine s skupnimi močmi gradimo SRCE EVROPE.

Izkoristimo prav vsako priložnost svoje občine za srčno promocijo svoje dediščine, povabimo v svojo družbo pesnike, pisatelje, gledališke igralce, ki bodo iz dediščine ustvarili privlačne zgodbe in kulturne dogodke. Predstavljali jih bomo – vsak v svoji državi – pa tudi mednarodno, da se bomo čimbolj spoznavali, s tem pa tudi sprejemali, povezovali  in se duhovno bogatili.

Lia in Maria sta nas v nadaljevanju povedli na voden ogled Larisse. Ogledali smo si številne znamenitosti od Pappasovega mlina, v katerem bo srčna točka Grčije do starogrškega gledališča na prostem, mestnega jedra in številnih drugih znamenitosti, iz katerih so živo utripale povezovalne ideje kulturnega turizma v Larissi.

STAROGRŠKO GLEDALIŠČE V LARISSI

OGLED MESTA, STARA LARISSA

SPOMENIK KONJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Kosilo v hotelu.

16:00 – 20:00 Obisk Pinios Festivala in sodelovanje v aktivnostih ActionPainting.

VRVENJE NA PINIOS RIVER FEST.

PARADA NA PINIOS R. FEST.

 

  

 

 

PARTNERSKO DRUŽENJE NA PINIOS RIVER FESTIVALU.

SRČNI PROJEKT NA PINIOS RIVER FEST.

DELAVNICA KULT. DEDIŠČINE NA PINIOS R. FEST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kosilu smo vsi partnerji obiskali Pinios River festival, čudovit kulturno rekreativni dogodek, na katerem bo občina Larissa odslej sodelovala tudi s srčno točko Srce Evrope, He-art. V Pinios River festival so vključeni pravzaprav domala vsi občani Larisse, ki predstavljajo najrazličnejše aktivnosti narodnega, območnega ali mestnega pomena. Za srce Evrope, He-art bi ga bilo treba le nekoliko bolj tematsko povezati v kulturni turizem, mu ustvariti skupno identiteto, mu vdihniti skupno srce. Srce je tisto, kar razpršene pojave povezuje v skupen tok navdušenosti, identitete, pripadnosti.

Srce vidimo v skupnem organu, ki ga je v začetku opisala Lia, v komisiji, ki bo skrbela za kulturni turizem in dediščino, ki je zgodba identitete Larisse v preteklosti in sedanjosti. Skozi turizem jih bo to srce vedno predstavljalo, utripalo v državi, pa tudi mednarodno.

S projektom Srce Evrope smo se udeležili likovne ustvarjalnice, ob kateri smo naredili cca 15 m2 obsežen trak, ki je z barvitimi rekli in okraski odseval številne srčne projektne želje in misli, ki bodo svojo sočutno toplino širile naprej.

Večerja

Vse partnerske organizacije smo po izjemno gostoljubni večerji še dolgo v noč tkale srčne misli prijateljstva in sodelovanja, ki so se stekale v implementacijo projekta.

Četrtek  21/6/2018:

DAN 2:  (LOKACIJA PAPPASOV MLIN)

09:30 Prihod udeležencev in gostov na lokacijo

9:30 – 11:00 Delavnica: Zavedanje svoje identitete in kulturne dediščine, samo-sprejemanje in sprejemanje razlik – temelji za uspešno delovanje vsake srčne točke (festival etnološkega filma, ki izvira iz naravnih in kulturnih okoliščin, povezovanje s Slovenskim primerom dobre prakse GEOSS in EU vrednote, kako spremeniti že znan kulturni dogodek za promocijo EU vrednot, DGK in gostitelj)

Predlog vodilne partnerske organizacije, Društva Gledališča Kolenc je, da bi v srčni točki pripravljali najrazličnejše dogodke, ki nas podpirajo v tem, kar smo. Zdrava ljubezen do sebe nam da največ moči za občudovanje drugih in drugačnih. To so lahko prireditve, ki so povezane z zgodovinsko dediščino mesta in občine, s predstavitvami kulture in načina življenja meščanov na vsakodnevni ravni, lahko so prireditve, ki so povezane z državnostjo, lahko so filozofske misli, ki so povezovale prednike, lahko se srčno navdušujemo tudi nad grško modrostjo, ki so jo občudovali in jo skušali doseči domala vsi naseljenci današnje Evrope … lahko pripravimo festival etnološkega filma in najbolj resničen in srčen film predstavljamo kot turistično zanimivost Larisse …

Ko smo premišljevali o dogodkih našega skupnega srca, srca Evrope, pa seveda nismo mogli mimo čarovnije, ki jo na GEOSS-u gojimo že 37 let! Zdaj že vsi vemo, da je bila prva promocija objema italijanska, čeprav jo je njen promotor, dr. Leo Felice Buscaglia izvajal v Ameriki; toda zaživeti mora tudi v grščini,   švedščini, francoščini, bolgarščini, albanščini in tudi v italijanščini, kjer je doma!

V srčni točki pa seveda zbiramo in pripravljamo tudi dogodke, ki jih lahko povezujemo s promocijo EU vrednot; poleg satiričnega projektnega filma Prihaja Jemima, ki predstavlja pozitivno rešen problem imigrantke Jemime, obstajajo tudi čudoviti filmi, ki nas pretresljivo odvračajo od stigmatizacije – npr. Čudo z Julijo Roberts v glavni vlogi – in še bi lahko naštevali. Pri vseh prizadevanjih za utrip srčne točke pa seveda ne smemo pozabiti na medijsko pokritost in stalne promocije dogodkov in načrtov.

V nadaljevanju so se rojevale ideje in pobude naših grških partnerjev, naših gostiteljev. Večinoma so bile povezane s Pinios River Festivalom, ki bo verjetno tudi v bodoče eden največjih dogodkov Larisse.

11:00 – 12:00 Okrogla miza (odprta za javnost) – Grški partnerji v povezavi z vodilnimi partnerji in drugimi: primeri dobre prakse o tem, kako privabiti in vzbuditi interes ljudi za kulturne dogodke in pomen turizma pri širjenju in promoviranju kulture, srčne kulture in kulturne dediščine. (Primer kulturne ponudbe, različne ponudbe, igranje-vlog,…)

 • Krovne ugotovitve: Ko se pri pedagoškem delu poslužimo z vsebino povezane uprizoritvene ali katerekoli umetnosti, damo vsebini energijo, navdušenost, strast in življenje! To, kar nas prebuja in ozavešča ter prebuja interes!
 • V svoji organizaciji poiskati nosilca, ki bi točko sprejel kot trajno zadolžitev (stalna dejavnost v društvu, ali stalna dejavnost v občini, ki je del vsakoletnega plana, da bi za trajno delovanje točke zagotovili vsaj minimalna podporna sredstva)
 • Poiskati stalne podporne dejavnosti (turizem, kultura, etnološke stanovske organizacije,
 • Pri širjenju in promoviranju kulture ima turizem izjemno podporno vlogo. Turiste privlačijo zanimivosti, zgodbe, zasebnost pri spoznavanju načina življenja …
 • V predstavljanje in delovanje točke vgraditi vsak svojo dediščino in jo opremiti z energijo umetnosti
 • Sprejeti svoje različnosti in jih promovirati kot biser, ki ga bo z veseljem občudoval ves svet
 • Soočiti se s samosprejemanjem tudi v tistih točkah, ki nam na prvi pogled niso všeč (si jih oprostiti, se iz njih gledališko ponorčevati, jih raziskati, zaradi katerih danosti v okolju so nastale ….)
 • Posebej pri takšnih točkah, ki nam niso všeč – uporabiti umetnost z doživljanjem in jim držati ogledalo, da jih bomo sprejeli in razumeli, in vzljubili (npr. pri nas klepetulja, pretirana nezaupljivost, celo hinavščina, da smo lahko preživeli)
 • Iskati in se navduševati nad svojimi čudovitimi lastnostmi, jih predstavljati in jih promovirati s srčnostjo in toplino, predstavljati danosti za njihov nastanek
 • Predstavljati svojo ljubezen
 • Narediti osebno izkaznico svojih lastnosti
 • Učiti se ljubezni z izhodiščem: ljubiti ali imeti prav?
 • Ohranjati svojo identiteto in integriteto, svoje etnološke posebnosti,
 • Na vseh področjih spodbujati zavedanje svoje kulture in načina življenja
 • Svoje lastnosti in čudovite posebnosti povezovalno vtkati v SRCE EVROPE -HE-ART.

12:00 – 13:00 Premor za kavo ali čaj

13:00 – 13:30 Delavnica: povezovanje kulturnega dogodka z že vzpostavljeno kulturno srčno točko za vse v stalno ponudbo občin, v ponudbo kulturnega turizma, ki jo organizira gostitelj.

Stalni protokolarni program v vzpostavljeni srčni točki.

Razprava in okvirna izhodišča za implementacijo projekta za vsako posamezno državo udeleženko:

Po zgoraj navedenih alinejah smo partnerji naredili nekaj primerov za svoje okolje in se osredotočili na naslednje aktivnosti:

 • V času trajanja projekta je potrebno narediti načrt za trajne aktivnosti – vsaka udeleženka razmišlja o najboljšem pristopu, ki bi odgovarjal njej – v njenem okolju
 • Kulturni turizem – ustvarjanje in poustvarjanje del, ki srčno predstavljajo evropske probleme (primer Jemime) Festival na to temo … gostovanja pri partnerskih organizacijah …
 • Sinhrono ustvarjanje skupne predstave (npr. enak problem z etnološko pogojenimi različnimi pristopi …
 • Skupna spletna stran, obveščanje o dogodkih,
 • Letna skupna video prireditev ob podpori kakšne TV hiše
 • Letne video konference
 • Mesečni sestanki po skypu ali viberju

13:30-14:30 Sprehod v Larisso

Pod vodstvom Marie smo med kratkim sprehodom nadaljevali z ogledom Larisse. Podrobneje smo si ogledali značilnosti antičnega gledališča, ogledali pa smo si še nekaj drugih znamenitosti. Pogovarjali smo se tudi o splošnem turističnem zavedanju meščanov, ki ga še ni. V trgovinah, npr. ni možno najti turističnega spominka Larisse. V eni od trgovin smo s težavo našli majico z angleškim napisom »Grčija«, vsi drugi napisi so bili najrazličnejša angleška gesla …

Zavedanje identitete v Larissi se je na prvi pogled kazalo zelo globalizirano …

 15:00 Kosilo v hotelu.

Ob 17:00, po poznem kosilu, smo znova obiskali Pinios River Festival. Ogledali smo si zares raznovrstne aktivnosti za otroke in odrasle; občudovali smo pisane plesne in baletne stvaritve, pri katerih so sodelovali meščani Larisse in njihovi otroci, ki pa so bili brez folklornega pridiha. Festival je bil poln najrazličnejših zvokov sodobnih ansamblov in skupin, v času našega obiska so bile vse v angleškem jeziku; predstavljene so bile najnovejše knjige za otroke in odrasle; na lepo okrašenih stojnicah je bilo možno kupiti najrazličnejšo hitro hrano, ob kateri je bila najbolj privlačna pečena koruza … zelo raznolika pa je bila tudi ponudba hladnih pijač za otroke in odrasle. Odvijale so se tudi najrazličnejše športne prireditve od namiznega tenisa, teka, streljanja v tarče. Vrstile so se zabavne igrice za otroke in odrasle …

Srce Evrope je na koncu našlo svoj ustvarjalni kotiček pri likovni delavnici. Tu pa je zaživela tudi etno identiteta Larisse: sodelovali smo namreč pri ustvarjanju poštnih kartic (CardPostals) in slik – akvarelov z najrazličnejšimi motivi Larisse, v sodelovanju z Muzejem Folklore in Zgodovine Larisse, o katerih smo se potem pogovarjali po  obilni in prijazni večerji, ki je bila ob 20. uri – še dolgo v noč.

Petek 22/6/2018

DAN 3: LOKACIJA OBČINSKA DVORANA

09:30 – 11:00 Predvajanje filma Prihaja Jemima (odprto za javnost)

Obiskovalce sta najprej nagovorila predstavnika vodilne partnerske organizacije, Društva Gledališča Kolenc, Anka Kolenc in Lovro Lah. Predstavila sta 25-letno  delo in poslanstvo pedagoškega Gledališča Kolenc, sodelujočih slovenskih partnerjev, Društva GEOSS, Občine Litija in Društvo za podporo civilne družbe ter poslanstvo najnovejšega projekta, Srce Evrope, He-art. Z nekaj besedami sta predstavila tudi filmsko satiro Jemima, ki naj služi obojestranskemu razumevanju, sočutju, povezovanju, sprejemanju in hvaležnosti prišlekov in tistih, ki jih sprejemajo  …

SLEDILI STA  PROJEKCIJI FILMA JEMIMA IN FILMA MATA-MALAM, DANS LA GUEULE DU DESTN …  PO NJIJU PA

11-30 – 13:30 Razprava o filmih in o aktivnostih znotraj projekta HE-ART

Prisotne je pozdravil tudi podžupan mesta Larisse, ki se je vsem sodelujočim zahvalil za projektno sodelovanje in jim podaril znak mesta Larisse.  

Strinjal se je z projektno usmeritvijo, da četudi trenutno ne vidimo rešitev, jih moramo ves čas živo iskati, se povezovati in se vključevati.

V nadaljevanju so potekale še zaključne misli o  implementaciji projekta, o vtisih in načrtih udeležencev. Razpravo o vplivu umetnosti na sočutno razmišljanje in delovanje je najbolj spodbujala predstavnica francoskega partnerja, gledališča Mata-Malam, Valentine Cohen, ki je za projekt obljubila dodatno filmsko stvaritev.

14:00 Kosilo v hotelu

14:30 Neformalno druženje in odhod partnerjev  

LARISSA, VEČERJA IN ČUDOVITO DRUŽENJE

PREDSTAVNIKI PARTNERSKIH SKUPINA IN SLOVO OD LARISSE.

 

 

 

 

 

 

 

Vtisi in načrti udeležencev, izpolnjevanje usmerjevalnih vprašalnikov za lažje načrtovanje posameznih projektnih točk.