PROJEKT SRCE EVROPE, HE-ART

4. DOGODEK: SANDANSKI (BOLGARIJA)

14. – 16. September 2018

 Naslov dogodka: UMETNOST JE POT DO MEDKULTURNEGA DIALOGA

 

DAN 0: ČETRTEK, 13. SEPTEMBRA 2018 – DAN PRIHODA

Hotelska nastanitev

Prost dan

POGLED NA SANDANSKI

POGLED NA SANDANSKI

POGLED NA SANDANSKI

DAN 1: PETEK, 14. SEPTEMBER 2018:

Po zajtrku nam je otvoritveni govor dobrodošlice podal župan občine Sandanski, ki je ob tem izkazal zelo dobro poznavanje projekta Srce Evrope, HE-ART. Pozdravil je vse partnerske udeležence projekta in poudaril, da je občina Sandanski ponosna, ker sodeluje pri tako pomembnem projektu.

10:15 – 10:30 – Kratka predstavitev projekta HE-ART

Predstavnika vodilne partnerske organizacije, Društva Gledališča Kolenc, Anka Kolenc in Lovro Lah, sta – ker je bilo srečanje odprto za javnost, znova na kratko predstavila vse partnerske organizacije, ob tem pa tudi projekt Srce Evrope, HE-ART in njegove začetne snovalce.

Cilj našega skupnega projekta Srce Evrope, HE-ART, je spodbujanje zavedanja ljubezni, širjenje medsebojne ljubezni, prijateljstva, sočutja, medsebojno sprejemanje in podpiranje različnosti ob ohranjanju identitete, kot edine možnosti za ustvarjanje skupne evropske kulturne dediščine, vse to, kar je poslanstvo našega središča srca Slovenije. Menimo, da je to edina pot do ljubečega trajnostnega življenja na našem planetu.

TO JE TUDI TEMELJ VSAKEGA KULTURNEGA TURIZMA. Iz vsega povedanega pa izvira tudi temeljna naravnanost oz. odnos do številnih problemov in vprašanj današnje evropske družbe, s katerim opravljamo svoje gledališko in pedagoško poslanstvo.

Lovro Lah je v nadaljevanju z vsemi prisotnimi izvedel jutranje povezovalne aktivnosti – Čarovnijo prijateljstva.

Ilina, predstavnica bolgarskega partnerja, Euni partners, nam je predstavila 274 regij Evropske skupnosti, medsebojno sodelovanje, številčnost, zaposlitve, težave staranja in sodelovanja. V zvezi s tem nam je predstavila tudi film o Evropski koheziji.

Nadaljevali smo z Interaktivno delavnico, ki jo je prav tako vodila Ilina Jakova,članica EUNI PARTNERS o koristih in težavah EU kohezije (medsebojne privlačnosti in povezanosti). Interaktivna delavnica je potekala v več skupinah, pri katerih so potekale razprave o vzrokih za nepovezanost in organizacijskih modelih, ki bi omogočala medsebojno razumevanje in povezovanje. V drugem delu so člani kolektivov posameznih pripravili poročilo o svojih ugotovitvah in predlogih. Kar nekaj poročevalcev je menilo, da države, ki so se kasneje priključile evropski skupnosti, nimajo enakih možnosti, kot tiste, ki so se v EU povezale na začetku.

EUNI PARTNERS, JAVNA DELAVNICA O EVROPSKI KOHEZIJI.

DELAVNICA O EU KOHEZIJI V ŽIVAHNI RAZPRAVI.

 

 

 

 

 

 

PRI DELAVNICI O EU KOHEZIJI SMO POROČALI V PARIH.

Po kosilu, ki je bilo čudovita predstavitev kulinarične dediščine Bolgarije, smo odšli v mestni muzej, kjer smo si ogledali številne umetniške skulpture in predmete iz rimskega obdobja življenja mesteca Sandanski, ogledali pa smo si tudi kratek film o Spartaku, ki je osrednji lik evropske srčne točke Sandanski. V spodnjih prostorih muzeja smo odkrili prelepe vzorčne talne mozaike, ki so značilna umetniška dela Bolgarije.

SANDANSKI, ARHEOLOŠKI MUZEJ

 

 

 

 

 

 

V delovnih prostorih škofovske bazilike smo ob izdelavi mozaikov dobili tudi praktične izkušnje. Iz drobnih delcev smo ob pomoči mentorjev izdelali majhne mozaične slike vrtnice, ki je značilna za Sandanski in Bolgarijo. Za Bolgarijo je značilen in prevladujoč tudi vonj vrtnice, ki je v posebnih, iz lesa izrezljanih, okrasnih stekleničkah eden najbolj pogostih spominkov te dežele. Z umetnostjo smo tako tlakovali pot do medkulturnega dialoga in globljega razumevanja kulturnega utripa Bolgarije.

BISKUPSKA BAZILIKA

MODEL BAZILIKE

SANDANSKI, BAZILIKA IN BOGASTVO MOZAIKOV

Po premoru za kavo smo se z avtobusom odpeljali na nekoliko višje ležeče območje nad mestom Sandanski, kjer je na čudovitem razglednem mestu nameščen kip Spartaka. Spartak je bil v bližini tega mesta rojen in je kot voditelj rimskih suženjskih vojsk – simbolni borec za svobodo, sočutje in človeka vredno življenje, v katerem lahko rasteš in se učiš. Zato sta se partnerski organizaciji v Bolgariji odločili, da bo Spartakov pomnik srčna točka Bolgarije. Kip Spartaka je tudi izjemno umetniško delo, ki vidno in prostorsko mogočno utripa poslanstvo projekta Srce Evrope, HE-ART.

SPARTAKUS, SRČNA TOČKA BOLGARIJE.

 

 

 

 

 

 

Druženje smo nadaljevali pri večerji, ki se je prelila v bolgarski večer. Ob tem smo se prijetno družili.

DAN 2: SOBOTA, 15. SEPTEMBER 2018:

Med pripravami na odhod v Melnik, sva predstavnika vodilnega partnerja, Društva Gledališča Kolenc, v razgovoru s pooblaščeno osebo, go. Sorge, ki administrativno predstavlja EACEA, Evropa za državljane, natančneje obrazložila glavno poslanstvo projekta Srce Evrope, HE-ART, v okviru tega pa sva predstavila predvsem naloge, ki so povezane z implementacijo projekta.

Sledil je odhod v Melnik, v najmanjše mesto in v najboljšo vinogradniško regijo v Bolgariji. Ob turističnem strokovnem vodenju, smo si ogledali bogato kulturno dediščino Bolgarije, ki je zbrana v mestu samostanov, v Melniku, ki je arheološki in arhitekturni rezervat. Hribovito območje z izjemnimi razgledi je bilo posejano s samostani in cerkvicami, ki so nas očarale z izjemnimi dragocenostmi in sijajem. Umetniško dovršene, barvite freske so bile tako živo zgovorne, da je bilo možno začutiti njihovo poslanstvo in moč, ki so jo dajale vernikom in so bile tudi medkulturno zgovorne.

MELNIK, NAJMANJŠE MESTO V BOLGARIJI, MESTO SVETIŠČ IN SPOMINOV PRETEKLOSTI.

MELNIK, ČUDOVITA KULTURNA DEDIŠČINA, POLNA LEPOT IN UVIDOV.

MELNIK, NEIZMERNO BOGASTVO LEPOT IN SPOZNANJ.

 

Ko smo se vrnili na izhodiščno točko v mestecu Melnik, smo se razdelili v skupine in nadaljevali z rokodelskimi in umetniškimi delavnicami, ki so bile povezane s projektom. Z najrazličnejšimi idejami smo ustvarjali logotip Srca Evrope, HE-ART iz gline. Svoje logotipe smo potem tudi pobarvali, nekateri pa so se ob lončarskem kolesu lahko preizkusili tudi v izdelavi enostavne posode. Vsa dela so bila potem razstavljena na kratkotrajni umetniški razstavi, ki smo jo potem odnesli s seboj.

DELALVNICA KERAMIČARSTVA, UMETNOST JE POT DO MEDKULTURNEGA DIALOGA.

MELNIK, BLAGOSTANJE OKUSOV

KERAMIČNI LOGOTIPI SRCE EVROPE, HE-ART.

 

 

Po kosilu, med katerim smo okušali bogato kulinarično dediščino Bolgarije in lokalnega okolja, smo se odpravili na degustacijo vin in na voden obisk vinarne »Vila Melnik«. Po uvodnem pozdravu gostitelja in prisrčni gostoljubni postrežbi s sirom in mesnimi dobrotami, kakršne v Bolgariji sodijo k pokušini vin, smo se vodje partnerskih organizacij nekoliko umaknili in na zaključenem delu omizja nadaljevali s sestankom, na katerem smo obravnavali tekoče probleme, se pogovarjali o nalogah in podpori za razumevanje projekta ter o nastanitvi na Švedskem, glede na program, ki ga moramo tam izpeljati.

RAZPRAVA O VIZIJI IN TRAJNOSTI PROJEKTA SRCE EVROPE, HE-ART, V VIN. V MELNIKU.

Najpomembnejši zaključek precej obsežnega sestanka je bil, da čutimo združevalen utrip projekta Srce Evrope, HE-ART, ob katerem čutimo globoko povezanost in prepričanje, da smo drug drugemu podpora, da bomo delali dobro. Razpravljali pa smo tudi o skepticizmu, evroskepticizmu ter o viziji in trajnosti projekta.

V poznih popoldanskih urah smo si ogledali tudi vinarno »Vila Melnik« z obsežno proizvodnjo najboljših bolgarskih vin, hkrati tudi s kletjo, kjer jih hranijo.

Proti večeru smo se vrnili v mesto Sandanski, kjer nas je čakala večerja, pa tudi srčno druženje, saj smo hkrati praznovali tudi 68. rojstni dan vodje projekta Srce Evrope, HE-ART, Anke Kolenc. Večer smo zaključili s pesmijo in bolgarskimi plesi, ob katerih je bila skrb za medkulturni dialog nepotrebna.

SANDANSKI, SLUČAJNI BOLGARSKI VEČER.

SANDANSKI, FOLKLORNI OBLAČILNI VIDEZ.

 

KO JE SRCE EVROPE ZAPLESALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN 3 NEDELJA, 16. SEPTEMBER 2018

Po zajtrku smo nadaljevali posvet o evroskepticizmu in skepticizmu nasploh, ki ga v preteklem dnevu še nismo zaključili. Valentine je predstavila svoj doživljaj z imigrantom, ki mu je pomagala, a jo je bilo ob tem zelo strah, saj bi se dogodek lahko zaključil zelo slabo.

Film, ki ga je naredila Valentine s svojo produkcijsko hišo Mata – Malam za projekt Srce Evrope, HE-ART in ki nosi naslov »Naked hearts«, pa razčlenjuje ta problem v povsem drugi vlogi. Ko smo se po ponovnem ogledu filma znova pogovarjali o njem, smo ugotavljali, da sta oba vidika izjemno pomembna. Odzivov nikoli ne moremo predpisati, pomembno pa je razvijati sočutje, kot ga čuti vsak posameznik; sočutje, ki vedno pokaže pravo pot.

Anka Kolenc je pri tem povzela, da je že na našem prvem srečanju v Sloveniji večkrat poudarila, da se tudi pri ustvarjanju kulturnega turizma v posameznih okoljih ne da in ne sme predpisovati, kako ga ustvariti.

Ko se sprašujemo, kaj je pri projektu Srce Evrope, HE-ART, naše delo, lahko rečemo, da je v tem, da znamo opaziti, da znamo pritegniti ljudi, ki nam lahko pomagajo pri graditvi sočutja, razumevanja, ljubezni in povezanosti. Ko smo načrtovali projekt, smo najprej videli splošni okvir – se pravi, da smo na splošno govorili o tem, kaj je begunstvo, kaj je označevanje, brezup … in kako moramo v tem primeru ravnati. Zato je bil naš film Jemima satira, da bi z njo sploh pritegnili k opažanju teh problemov. Hvaležni moramo biti Valentine, da smo lahko naredili korak naprej. Takšno bo naše delo tudi naprej. Z vsem, kar znamo in zmoremo – v smislu povezovanja, ljubezni in prijateljstva.

Nekateri znamo s svojo zgodovino opozarjati na te probleme; znamo kaj narisati; znamo ustvariti kakšen kip, kot je npr. Spartak in bomo ljudi na ta način opozorili na povezanost, svobodo in osvobajanje.

Projekt ne more predpisati kaj in s katerimi sredstvi bo nekdo nekaj naredil, če pri tem želimo zagotavljati svoboden izraz čudovite različnosti identitet. Zato je naš projekt tako nenavaden in za marsikoga celo čuden. To smo tudi težko razložili ge. Chiari, ko je želela razjasniti nekaj podrobnosti v zvezi s poslanstvom projekta Srce Evrope, HE-ART, da bi lahko o tem poročala administraciji EACEA.

Kljub vsemu zdaj že zanesljivo vemo, da se razvijamo v pravo smer. Smo poslanci ljubezni, povezanosti, srčnosti, medsebojnega sprejemanja in razumevanja. Nadaljnji koraki morajo biti v sorodu s tistim, kar nam je v svojem filmu pokazala Valentine.

V nadaljevanju se bomo zato spraševali: Kaj je v resnici za vsakogar od nas sočutje? Kaj je v resnici ljubezen- tista, ki jo želimo prenašati? Kaj je v resnici evropski državljan – za vsakogar od nas? Predvsem pa – kaj je sočutje, da bomo lahko v resnici čutili drug drugega in da bomo lahko že s svojo prisotnostjo delali korake naprej.

Za podkrepitev svojega razmišljanja je Anka Kolenc predlagala tudi »čarovnijo prijateljstva«, srčni objem, ki naj drži do naslednjega srečanja na Švedskem.

Za zaključek sta kot pripomoček za implementacijo in širitev projekta Anka Kolenc in Lovro Lah predstavila dokumentarni film o 1. dogodku v Sloveniji. Povedala sta, da bo takšen dokumentarni film nastal o vsakem od projektnih dogodkov, in sicer zato, da bomo lažje širili projekt, da bomo v vsaki od partnerskih držav lahko imeli izhodišča za najrazličnejše oblike promocij. Ob filmih bomo lahko organizirali posvete, okrogle mize, predavanja, ipd.  

Čisto na koncu sta Anka in Lovro izrazila hvaležnost za sodelovanje vsem partnerjem, najbolj pa organizatorjem – Euni Partners na čelu z Ilino Jakovo In Občini Sandanski, ki so s svojo profesionalnostjo, strokovnim pristopom in srčnostjo – tako vsebinsko kot bivanjsko organizirali nepozabno projektno srečanje.