PROJEKT SRCE EVROPE HE ART, FINANCIRAN V OKVIRU PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE

2. DOGODEK 20. 22. JUNIJ 2018, GRČIJA LARISSA,

Naslov srečanja: KULTURNI TURIZEM IN MEDKULTURNI DIALOG

Zahvala: Zahvaljujemo se vsem udeležencem iz šestih držav članic EU in ene države, ki ni članica EU ter gostiteljem, ki so pripomogli pri ustvarjanju projekta ter z nami delili svoja menja, zamisli in izkušnje o aktualnem globalnem problemu imigrantov v Evropi ter o kulturnem turizmu in medkulturnem dialogu, ki bosta dolgoročno gotovo pomagala pri njegovem reševanju.

Lokacija / datum: V okviru projekta je bil izveden 2. dogodek od 20. do 22. junija – projekt Srce Evrope HE-ART.

Potekal je v Larissi – v Grčiji.

Udeležba: Drugega dogodka v Grčiji se je udeležilo 37 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 12, BOLGARIJA: 7, SLOVENIJA: 6, ŠVEDSKA: 2, FRANCIJA: 3, ITALIJA: 5 in ŠPANIJA: 2.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 104.

Kratek opis: Projektni partnerji smo se zbrali v avli hotela Metropol, se pozdravili, nekateri se na novo seznanili ter začeli s procesom uresničevanja 2. dogodka. Gostitelji so nas pozdravili in popeljali skozi mesto do Pappasovega mlina. Podpisali smo listo prisotnosti in začeli s programom. Program je odprla dobrodošlica domačinov in pozdravni govor predstavnic občine.

Predstavnika vodilnega partnerja, Društva Gledališče Kolenc, sta izrekla dobrodošlico in odprla pogovor o kulturnemu turizmu in o trajnosti srčne točke v Grčiji v okviru projekta Srce Evrope ter o povezavi z drugimi srčnimi točkami. Predavanja EU izvedenca iz Europa Direct Grčija iz utemeljenih razlogov ni bilo, zato je g. Vasilios Mitsios, zunanji svetovalec Občine Larissa za evropske projekte, predstavil pomembnejše evropske projekte, v katere je bila vpletena ali jih je izpeljala občina Larissa, predvsem projekt ohranjanja kulturne dediščine Larisse. Svojo predstavitev je zaokrožil z nekaj dobrodošlimi nasveti o tehnični izpeljavi in o zaključnem poročanju vsakega projekta.

Gostitelji so predstavili svojo državo in mesto Larissa, nevladne organizacije, občino, izjemne točke kulturne dediščine, državne simbole, dokaj globalizirano identiteto in izjemno kulinariko. Izmenjali smo si izkušnje in pridobljena znanja. Predstavnika vodilnega partnerja, Društva Gledališča Kolenc, sta predstavila nekaj idej za kulturni turizem v občini Larissa, svoje predloge so predstavili tudi drugi partnerji, potekale so izmenjave mnenj in komentarji. Valentine Cohen iz organizacije Mata-Malam je organizirala skupinsko aktivnost za povezovanje in spoznavanje (aktivnost poimenovano Imena iz klobuka, s čimer je spodbudila bližnje spoznavanje med posamezniki). Predstavnika španskih partnerjev sta predstavila potek naslednjega dogodka v Medini del Campo. Predstavila sta festivala Mapping me in Renesančni teden ter načrtovane aktivnosti in prispevke udeležencev projekta Srce Evrope, He-art na teh festivalih oz. na naslednjem dogodku projekta v Medini del Campo.

Po kosilu je sledil premor, prosti čas za neformalno spoznavanje mesta, prebivalcev, občine in tudi partnerjev med seboj.

V poznem popoldnevu pa smo se partnerji zbrali in se odpravili k obrežju reke, kjer se je odvijal Pinios River Festival, Pinios rečni festival, dogodek, ki ga je organizirala občina Larissa. Na festivalu, na katerem so se prestavile številne nevladne organizacije, društva in klubi, pa tudi občina, smo si ogledali enega od največjih turističnih dogodkov občine Larissa. Na festivalu smo projektni partnerji predstavljali tudi Projekt Srce Evrope, HE-ART in ob tem ustvarili nekaj metrov dolgo simbolno projektno sliko.

Dan se je zaključil z večerjo in sicer neformalnim druženjem, ki pa je kljub vsemu vseboval tudi prvine implementacije projekta Srce Evrope, He-art.

Drugi dan, 21. 6. 2018, se je začel z delavnico Zavedanje svoje identitete in kulturne dediščine, samosprejemanje in sprejemanje razlik – temelji za uspešno delovanje vsake srčne točke, v Pappasovam mlinu. Delavnico sta vodila Društvo Gledališče Kolenc in Občina Larissa. Govorili smo o možnostih za festival etnološkega filma, ki izvira iz naravnih in kulturnih okoliščin, o povezovanju s Slovenskim primerom dobre prakse GEOSS in o EU vrednotah, kako spremeniti že znan kulturni dogodek za promocijo EU vrednot.

Sledila je okrogla miza (odprta za javnost) – Grški partnerji v povezavi z vodilnimi partnerji in drugimi: primeri dobre prakse o tem, kako privabiti in vzbuditi interes ljudi za kulturne dogodke in pomen turizma pri širjenju in promoviranju kulture, srčne kulture in kulturne dediščine. (Primer kulturne ponudbe, vsebinske odličnosti svoje dediščine, igranje-vlog, …).

Po premoru je sledila delavnica: povezovanje kulturnega dogodka z že vzpostavljeno kulturno srčno točko za vse v stalno ponudbo občin, v ponudbo kulturnega turizma, ki sta jo organizirala gostitelj in vodilni partner, Društvo Gledališče Kolenc. Dogovorili smo se za konzorcij z vsemi partnerji, na katerem smo obravnavali tekoče organizacijske probleme in razjasnjevali vsebinske nejasnosti. Dogovorili smo se tudi, da bodo celotno razpisno dokumentacijo Srce Evrope, He-art vodilni partner posredoval vsem partnerjem.

Zvečer smo ponovno obiskali Pinios River Festival in sodelovali v likovno etnološkem ustvarjanju CardPostals v sodelovanju z Muzejem Folklore in Zgodovine Larisse.

Tretji dan, 22. 6. 2018 smo si v občinski zgradbi Larisse ogledali dva filma, Prihaja Jemima, ki ga je ustvarilo Društvo Gledališče Kolenc in filma Mata-Malam, Dans la gueule du destin … Ogleda filma sta bila odprta za javnost, prav tako tudi razprava o filmu in o bodočih aktivnostih v okviru projekta Srce Evrope, HE-ART. Progam se je zaključil z zaključnima govoroma vodilnih partnerjev in naših gostiteljev, Društva Gledališča Kolenc in Občine Larissa. Podžupan Larisse je ob tej priložnosti vsem udeležencem podelil tudi znak Občine Larissa. Sledile so zaključne formalnosti dogodka.

Posvet v konferenčni dvorani mlina Pappas.

Začetek vodenja pred mlinom Pappas.

 

 

 

 

 

 

    

Javni dogodki so bili v Občini Larissa.

Plakat, ki je vabil na srčni dogodek v Larissi.