Španija

OBČINA MEDINA DEL CAMPO

Naslov: Plaza mayor de la Hhispanidad 1, Medina del Campo, Španija

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://empleomedina.com/he-art/

E-pošta: albertolorentesaiz@gmail.com

Tel/faks: +34983812481/+34982804963

Medina del Campo je mesto predrimskega izvora, ki ima odličen geografski položaj, saj se nahaja na jugozahodu province Valladolid, od istoimenskega glavnega mesta pa je oddaljena 45 km. Razprostira se na površini 104,49 kvadratnih kilometrov, na nadmorski višini 720 metrov. Dandanes se je prebivalstvo povišalo na več kot 20.000 prebivalcev.

To je gospodarski center, poleg glavnega mesta najbolj dinamična pokrajina. Dejavnosti vključujejo trgovino, kmetijstvo in pohištveno industrijo.

Mesto ima pošto, železniško postajo in postajo za hitre vlake, od letališča Villanubla pa je oddaljena 65 km.

Geografska lega Medine del Campo omogoča, da ostaja privilegirana povezava, saj se lahko od tod potuje na kateri koli kraj.

Mestni svet Medine del Campo je začel novo tisočletje z ustanovitvijo službe za lokalni razvoj in z izvajanjem sektorskih razvojnih načrtov, ki so zaznamovali pot intenzivnega dela in so bili potrebni zametek za to, da sedaj Medina del Campo lahko sodeluje v različnih evropskih projektih, da še naprej uravnoteženo in trajnostno izboljšuje socialne, okolijske in gospodarske vidike, ki prispevajo k visoki kakovosti življenja. Medina del Campo se v tem smislu predstavlja kot dinamična občina, ki je v zadnjih letih poskušala usklajevati strukturne in razvojne načrte po sektorjih s pomočjo bolj ali manj uspešnih forumov in programov. Uvedli smo nove koncepte in načine dela, ki so ustvarili možnost za današnje izvajanje novega cikla načrtovanja Medine 21. Državljanska komisija Medine 21 se je rodila v duhu usklajevanja ustvarjenih dejavnosti, hkrati pa v mestni skupnosti spodbujala aktivno in neposredno sodelovanje državljanov Medine del Campo. Civilna participacija se v Medini del Campo pojmujde kot orodje za:

  • Transparentnost: preseganje sestankov v pisarnah za zaprtimi vrati in bilateralnih odnosov, prehod na horizontalne odnose, ki spodbujajo kulturo, ki temelji na participativnem univerzalizmu / sodelujoči celosti.
  • Pedagoškost: proces prinaša samoučenje tako o temah, ki jih je treba obravnavati kot tudi o dinamiki udeležbe, ki se izvaja za okrepitev participativnih procesov.
  • Ustvarjalnost: programa vprašanj, o katerih se bo razpravljalo in predlagalo, ne oblikujejo mediji ali politiki, temveč ga tvori skupina državljanov, ki želi sodelovati.

V tem smislu se sodelovanje v Medini razume kot proces, ki omogoča družbi, da vpliva in je del odločanja o politikah, ki se nanašajo nanjo. S strani javne uprave, zlasti na lokalni ravni, pomeni tri pomembne spremembe: vpliv ​​na vsebino in prednostne naloge, dodajanje novih načinov sprejemanja javnih politik in sprememba načina izvedbe le-teh.

Pod postavkami trajnostnega razvoja in udeležbe državljanov se Medina 21 strukturira kot razvojna strategija, ki predstavlja skupno pot za državljane in ostale javne in zasebne subjekte “Tierra de Medina” za doseganje ciljev in konkretnih projektov, ki so skupni vsem. S tremi sektorskimi akcijskimi načrti združujejo 10 prednostnih projektov na področjih bivanjskih, gospodarskih in socialnih vidikov. Izvajajo jih prek tehničnih delovnih skupin, ki se sestanejo vsaj enkrat na dva meseca in oblikujejo posebne delovne skupine, kadar katerikoli projekt to zahteva.

Z vsemi forumi udeležbe, odprtimi neposredno za državljane, prostovoljce, tehnike in politike, je Medina 21 izvedla že dve programski obdobji (2007–2011 in 2011–2016), v letu 2016 pa naslavlja zadnje podrobnosti novega programskega obdobja 2017–2021, ki prvič vključuje transverzalno in integrirano področje delovanja, imenovano Medina 21 Evropa. V tem se dva evropska sodelujoča projekta izvajata na participativen način (City Center Doctor v URBACT III in Rural Growth v INTERREG EUROPE), s sedanjo strategijo trajnostnega in integriranega razvoja mest.

Dosedanji rezultati so bili zelo zadovoljivi, tako s kvantitativnega vidika (več kot 70% projektov, ki so bili ocenjeni kot strateški, je bilo izvedenih, preostalih 15% pa je bilo začetih); pa tudi na kvalitativni ravni, z uvedbo delovne metodologije od spodaj navzgor in na podlagi spoštovanja in valorizacije naših virov s trajno, spoštovano in soglasno podporo javnih služb in samega mestnega sveta.