Albanija

Albansko združenje industrijskih okoljevarstvenikov AAIE – SRC &IT

Naslov: Rr. “Muhamet Gjollesha”, “Pall 61/1, TIRANË, ALBANIA

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://www.srcit.org/

E-pošta: aaie_info@srcit.org

Tel/Faks: 0035542253867

 

Albanska zveza okoljevarstvenikov za področje industrije (Albanian Association of Industrial Environmentalist’ – AAIE) je bila ustanovljena 28. 09. 2000 v Tirani. AAIE si s svojimi projekti na področju okolja in družbenogospodarskega razvoja prizadeva pomagati pri socialnem in gospodarskem razvoju Albanije ter ocenjuje različne pobude za socialno-ekonomske načine urejanja družbenih razmer, s posebnim poudarkom na skrbi za okolje in prebivalstvo. AAIE in njegov Znanstveni statistični raziskovalni center ter Informacijska tehnologija (SRC Statistical Research Center’ & IT Information Technology’) prispevata k osrednjemu in lokalnemu osredotočanju na podpiranje obstoječih pravnih, gospodarskih in političnih instrumentov, institucionalnih okvirov, usklajevanja politik in izmenjave informacij, spodbujata pa tudi vključevanje zasebnih dialogov in razvoj okoljske politike.

Ciljne skupine AAIE so:

 • EU integracija/povezovanje
 • trajnostni razvoj
 • demokracija in vladavina zakona
 • socialna pravičnost
 • decentralizacija in regionalni RD (regionalni razvoj)
 • dvigovanje zavedanja, IEC in BCC
 • statistična in informacijska tehnologija

Službe:

 • kvantitativno in kvalitativno raziskovanje različnih tem
 • projektni menedžment za stvaritelje različnih projektov
 • spremljanje in ocenjevanje projektov
 • izgrajevanje institucionalne sposobnosti
 • svetovanje politiki

Celostna strategija za doseganje ciljev AAIE cilja na:

 • pomoč socialnemu in ekonomskemu okrevanju Albanije skozi svoje projekte na področju socialno-ekonomskega razvoja;
 • Spodbujanje razprave o najboljši poti za razvoj Albanije s promoviranjem politike dialoga, izmenjave informacij in koordinacije;
 • Biti dejavnik pri krepitvi že obstoječih legalnih, ekonomskih in političnih instrumentov;
 • Biti politični svetovalec na osnovi kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja različnih tem
 • Prispevati k institucionalni sposobnosti izgradnje centralne in lokalne vlade;
 • Vlagati v ljudi, opolnomočiti/okrepiti/osamosvojiti skupnost, da bi bili ljudje aktivni dejavniki v reformah skupnosti, sistemih in potrebah skupnosti;
 • Podpirati ponudbo trajnostnih integriranih/povezanih socialnih služb za tiste, ki so se znašli na obrobju dogajanja in za skupine z ovirami;
 • Spodbujanje aktivnosti, ki dajejo prihodke z uporabo vpletanja državljanov v ekonomski proces;
 • Ohranjati obravnavo problematike spola kot stalno strategijo na vseh ravneh skozi vse izvedbe;
 • Udejanjati projekte, ki so usmerjeni v študijo okoljskih pojavov in socialne raznolikosti na nacionalnem in lokalnem nivoju.

 

 

Seznam EU PROJEKTOV

2017: O Programu Erasmus+, Evropska komisija-2017-1-CZ01-KA204-035425

Državna Agencija Češke Republike in RomPraha

PAL Mreža za podporo mladih romskih podjetnikov.

Cilji: Namen projekta je podpirati udeležbo romske mladine na različnih nivojih z zbiranjem kvalitativnih podatkov o pristopih in praksah romske mladine in podpiranjem iniciativ tam, kjer je je udeležba Romov ključ do dolgoročnih sprememb.

V dneh 20. – 21. septembra se je PAL PUSH, komite za spodbudo in vodenje delovanja mreže za podporo mladih romskih podjetnikov zbral v Ljubljani v Sloveniji. SC Srečanje PAL Mreže za romsko podjetništvo v okviru programa Erasmus +, KA – sodelovanje za inovacijo in izmenjavo primerov dobre prakse “… je namenjen krepitvi romskih poslovnih pobud in samozaposlovanja v Belgiji, na Češkem, v Italiji, Grčiji, Sloveniji, Romuniji, Španiji, na Madžarskem in v Franciji. Sofinancira ga Evropska unija. Glavne točke dnevnega reda so bile osredotočene na strateške posodobitve projekta.”

 Julij 2012: O nadaljevanju Izobraževanja za strokovne delavce v zdravstvu

Albanska zveza industrijskih okoljevarstvenikov (Albanian Association of Industrial Environmentalist’ – AAIE)  je akreditirala albanska uprava NCCE, ki temelji na postopkih, standardih in merilih, določenih v Uredbi, ki ureja pooblaščanje dejavnosti permanentnega/stalnega izobraževanja.

Znanstveni statistični raziskovalni center ter Informacijska tehnologija SRC & IT  sta bila dejansko certificirana z 78 kreditnimi točkami za usposabljanje zdravstvenih delavcev na nacionalni ravni. Od leta 2012 AAIE izvaja usposabljanje za strokovnjake iz cele Albanije. SRC & IT – odgovorni oddelek AAIE je v vseh okrožjih Tirana, Fier, Lushnjë Korce, Pogradca in Diber izobrazil skupaj 153 zdravstvenih strokovnjakov. Z usposabljanji, ki so potekala od leta 2014 do danes, je organizacija skupaj usposobila 186 zdravstvenih delavcev, od tega 114 zdravnikov splošne medicine in 65 drugih specialistov. Poklicni člani usposabljanja so bili splošni strokovnjaki, pediatri, stomatologi, farmacevti in epidemiologi. http://www.srcit.org/public-health/

September 2018 –  februar 2020:  Program: Evropa za državljane Program 2014 – 2020

601141-CITIZ-1-2018-1-BG-CITIZ-CIV

Naslov: Ukrep “Glasujte za svojo Evropo” “Vote for Your Europe”:

Splošni cilj projekta je najti nov sklop orodij za ozaveščanje državljanov z izvajanjem vrste delavnic, med katerimi bodo v državah, ki sodelujejo, potekale primerjave in obravnave različnih političnih načrtov. Posebni cilji:

▪ motiviranje državljanov EU, da se udeležujejo volitev in spodbujanje dejavne demokratične udeležbe;

▪ razvijanje močnejšega občutka lastništva do evropskega projekta;

▪ Sprožitev razprave o porastu evroskepticizma, o njegovih posledicah za postopek glasovanja na 

     volitvah in o prihodnosti EU.

1.9. 2016 – 28 .02. 2018: Mednarodni EU program Evropa za Državljane

Glas iz preteklosti – Priklic spominov v različnostih – REMEDY (ZDRAVILO)

Cilj REMEDY je poudariti pomen spominjanja preteklosti, spominjanja žrtev totalitarnega režima in vrednotenje sedanjosti.

Končni rezultat tega projekta bo nov odnos, ki bo temeljil na razumevanju, enotnosti in odpuščanju ter se usmeril v svetlejšo prihodnost raznolikosti in skupnih vrednot.

1.9. 2016 – 31. 08. 2018: Program EU Erasmus +

Tradicionalna naselja, kulturna dediščina in trajnostni razvoj

Center za kulturno dediščino Igoumenica

Cilj projekta je izobraževanje in usposabljanje odraslih, ki bodo v prihodnosti prevzeli pobude za razkrivanje lepot tradicionalnih značilnosti v vsaki regiji in hkrati ustvarili osnovo za okoljsko trajnost. Glavni cilj intervencije je, da bi uspela rehabilitacijska dela pri ovrednotenju in obnovi naselja in izbranih zgradb, njihovega izvornega ambienta in verodostojne vitalnosti: kar pomeni ohranjanje, obnavljanje in rehabilitacija stavb in stavbenih kompleksov ter urejanje, da bi lahko bil na voljo za turistične nastanitve ali druge javne rabe.

Oktober 2015 – 2017 – JUST/2014/AKCIJSKI SKLAD   

Univerza Limburg – Bruselj    

Naslov: “Boj proti diskriminaciji in AntiGypsy-zmu  v izobraževanju in zaposlovanju v EU” PAL

Prednostna naloga: ROMI; Vodja konzorcija: Univerza Limburg Vzw Belgija

Cilji: Namen projekta je podpreti mladinsko udeležbo mladih Romov na različnih področjih z zbiranjem kakovostnih podatkov o pristopih in praksah romske mladine ter s podpiranjem pobud, v katerih je sodelovanje Romov ključno za dolgoročne spremembe.

September 2015: Sofia, Program Erasmus+       

Mladinsko kreativno turistično okolje (YOU CREATE) (VI USTVARITE)

Bolgarski skupnostni  turizem – Bolgarija

Ideja za projekt YOU CREATE je na inovativen in smiseln način ustvariti mrežo mladih strokovnjakov ter razviti potencial ruralnega turizma za reševanje brezposelnosti na podeželju. Metode neformalnega učenja bodo uporabljene v obliki izmenjave mladih, pri čemer bodo mladinski udeleženci, namesto da bi bili pasivni, aktivno sodelovali v procesu sprejemanja odločitev v projektu.

 

Občina Lezhë

Naslov: Lagjia Skenderbeg, Sheshi Gjergj Kastrioti, Lezhë, Albania
Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://www.lezha.gov.al/

E-pošta: info@lezha.gov.al

Tel/Faks: +355 215 22270 / 22219/+355 215 22570

Občina Lezhë je ena od 61 občin v Albaniji, ki leži na severozahodu države. Občina sestoji iz 10 administrativnih enot, ki so na 1.588,4 kvadratnih km in ima 134.027 prebivalcev, od katerih jih okoli 50.000 živi v mestu Lezhë. Stoji v središču glavnih prometnih žil države, ki povezujejo sever in jug ter vzhod in zahod.

Turizem v Lezhë

Mesto Lezhë ima za turizem ugodno geografsko lego. Občina ima bogato naravno dediščino (29 km obale, lagune, reko Drin, ki prečka mesto Lezhë, bližino gora, itd.). To je tudi območje velikega zgodovinskega in kulturnega pomena, s spomeniškim kompleksom, arheološkimi, etnografskimi, gastronomskimi, in drugimi posebnostimi.

Kako do tja

Mesto se nahaja v severno-zahodni Albaniji, 60 km od Tirane. Mednarodno letališče »Mati Tereza« je 45 km oddaljeno od Lezhë, medtem ko je letališče Podgorica (MNE) oddaljeno 90 km.

Pristanišče Durres (največje pristanišče Albanije) je oddaljeno 75 km, medtem ko je v občini Lezhë tudi tretje največje pristanišče v Albanji, Pristanišče Shengjin.

Občino prečka SH1 – E762 (Modra avtocesta vzhodno od Jadrana) in A1 – E852, ki povezuje Jadransko morje z notranjostjo Balkana in centralno Evropo.

Lezhë ima strateški položaj, ki omogoča dober pretok dobrin in dela. Shengjin kot tretje največje pristanišče po velikosti služi kot pomemben center za logistično in operativno/tvorno industrijo.

Območje Lezhë je še na stopnji preučevanja in načrtovanja, Shengjin pa je na ekonomskem področju že v procesu izgradnje. Ob tem je treba omeniti strateški položaj občine, ki je blizu letališču, pristanišču in na križišču najpomembnejših prehodov v državi in regiji. Narava regije Lezhë ohranja bogato raznolikost okolij, biološko raznolikost, raznolikost klime in mikroklime. Številne edinstvenosti pokrajin se skozi letne čase spreminjajo s prelepimi in nenadnimi spremembami.

Zaradi geografske lege, ki je odprta proti morju in večinoma nizkega reliefa v Lezhë prevladuje zmerna mediteranska klima.

Lezhë – mesto z bogato turistično ponudbo

Obmorski turizem

V Lezhë smatramo turizem za enega od najbolj obetajočih področij, ki lahko prispeva k socio-ekonomskemu razvoju regije. S 34 km obale ima široko ponudbo, od polnih plaž z umetno zgrajenimi odseki do nedotaknjenih plaž z redko naravno lepoto. Že samo na plaži Shengjin je na vikend zabeleženih 100.000 gostov. Na obalnem območju je približno 80 hotelov in 600 hiš za goste.

Lagunski turizem

Obilica naravnih virov daje slikovitost in milino, z velikim številom vodne flore in favne, in bogato biodiverziteto in naborom možnih kombinacij s peščenimi plažami, zalivi, otoki in drugimi lagunami.

Gorski turizem

Gorski turizem vabi obiskovalce z gozdovi, izviri, rastlinstvom in naravnimi spomeniki. Primer tega je Monte Vela (visoka 1.150 m, in le 12 km oddaljena od mestnega središča).

SHËNGJIN (MESTO)

PEŠČENE SIPINE OB OBALI SREDOZEMSKEGA MORJA, RANA E HEDHUN

 

 

LAGUNE KUNE VAIN

 

 

 

 

 

 

 

Arheološki in zgodovinski turizem

Mesto Lezhë je leta 385 pr. n. št. ustanovil Dionisius iz Sirakuz. Dober geografski položaj in pomembnost mesta skozi čas sta mu dala izjemen arheološki in zgodovinski pomen. Temu pričajo stari zidovi, srednjeveški grad, spomenik Scanderbega, visoko in nižinsko arheološko območje. Samo scanderbergški spomenik ima približno 200.000 obiskovalcev na leto.

GRAJSKA CESTA/POT

SPOMINSKO OBELEŽJE SCANDENRBEG

 

 

 

 

 

 

 

SPOMINSKO OBELEŽJE SCANDENRBEG

STARO OBZIDJE

Bogata religijska dediščina

Med znamenitosti sodijo: Katedrala sv. Nikolasa (2007), ki ima pomen kot kulturni objekt in kot umetniško delo; cerkev sv. Veneranda – Balldre – je stara več kot tisoč let; cerkev N.S. Annuciata – ki jo je osnoval sam sv. Frančišek, je bila zgrajena 1240; cerkev sv. Eufenije – Kallmet, iz devetnajstega stoletja pa je slavna po svoji figuri Madone izklesane iz skale na fontani, ki teče skozi cerkev; in nenazadnje je tu tudi cerkev Trošan, zgrajena v drugi polovici devetnajstega stoletja.

CERKEV SV. ANNUNCIATE

CERKEV SV. EVFEMIJE

 

 

 

 

 

 

 

CERKEV SV. VENERANDE

CERKEV SV. BARBARE

 

 

 

 

 

 

 

Prioritete mesta Lezhë – razvoj turizma

Turizem je bil, je in bo med glavnimi prioritetami mesta Lezhë.

Vzpostavljamo moderen sistem turističnih informacij na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Kmalu bomo postavili informacijske table povsod po mestu in na okoliških območjih.

V načrtu so tudi: izdelava in spremljanje podobe in turistične znamke mesta Lezhë; stvaritev spletne strani, posvečene turizmu; aplikacija za Android in IOS; digitalne informacijske točke (navezane na vroče točke Wi-Fi) kioski z ekrani na dotik, v območjih z visoko koncentracijo turistov.

ZEMLJEVID TURISTIČNIH ZNAMENITOSTI OBČINE LEZHË