Objava v časopisu Občan

Povezave do objav o projektu na spletnih straneh:

http://www.obcan-litija.si

http://pirinsko.com

http://sandanskibg.com

http://www.blagoevgrad.utre.bg

https://www.facebook.com