ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

СЪРЦЕ НА ЕВРОПА, HE-ART ОТ 2018

ГОДИНА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ПРЕЗ 2019

1. CЪБИТИЕ: СЛОВЕНИЯ: 20 – 22 АПРИЛ 2018

Г. GEOSS – СЪРЦЕТО НА СЛОВЕНИЯ И ЕВРОПА

В първото събитие във Ваче присъстваха 37 чуждестранни гости от седем страни: Албания 9, България: 6, Гърция: 5, Швеция: 2, Франция: 3, Италия: 8 и Испания: 4.

В събитията по проекта се включиха и общо 102 местни участници.

Кратко описание на дейностите: Всички партньори представиха своите страни, неправителствени организации, общини, културно наследство, национални символи, идентичност и кулинарни изкуства. Придобихме представа един за друг, както и за специфичните проблеми, засягащи страната на всеки отделен партньор. Научихме за евроскептицизма и значението на изкуството, доброволчеството и взаимното разбирателство по време на криза, за да преодолеем стигматизацията на имигрантите. Неправителствените оганизации се запознаха със стратегиите за интеграция на имигрантите. Партньорите също така научиха много за GEOSS като пример за добра практика за приятелство, мир и взаимно разбирателство. С интерактивното художествено представяне на културното наследство на етноложкото село Сливна се запознахме с пример за културен туризъм. С представянето на кулинарното изкуство, откриването на природното наследство, историята и изкуството, ние открихме начин да се свържем с други хора, за да предотвратим стигматизацията. Гледахме филма Here Comes Jemima, който е тематично свързан с това, и направихме първоначалните скици за логото на проекта. Решихме, че искаме европейско гражданство, в което да бъдат представени всички идентичности на европейските нации.