AVTOR PROJEKTA SRCE EVROPE – DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC

je avtor in vodilni partner projekta.

Društvo je prvo pedagoško gledališče v Sloveniji. Je strokovna organizacija, ki je v začetni fazi od leta 1992 delovala najprej kot interesna skupina. Od leta 2003 Društvo deluje kot strokovna 10-članska organizacija in sodeluje s številnimi organizacijami, šolskimi in drugimi izobraževalnimi ustanovami, podjetji, društvi v Sloveniji in v tujini. Pričujoči avtorski projekt je že drugi mednarodni projekt, ki ga financira Evropa za državljane.

Osnovno poslanstvo Društva je učenje in širjenje zavesti s pomočjo doživljanja umetnosti in narave. Poleg najrazličnejših pedagoških, animacijskih predstav in dogodkov po učnih načrtih slovenskih šol, je društvo tudi pooblaščeni izvajalec Društva GEOSS za vse programe in vodenja, ki se nanašajo na njegovo poslanstvo.  S strokovnim gledališkim pristopom vodi po različnih učnih poteh, ki so povezane s kulturno dediščino  in so interdisciplinarno prepleteni z zgodovino, arheologijo, etnologijo, paleontologijo, geologijo in umetnostjo. S temi nalogami in s takšnim pristopom (torej s pomočjo umetnosti in narave) želi Društvo Gledališče Kolenc posredovati ljudem doživetja, povezana z vrednotami kot so spoštovanje, ljubezen, sočutje, pogum, srčnost. S temi vrednotami so bili povezani tudi naši predniki, saj se je na podlagi tega med drugo svetovno vojno zgodil tudi dogodek Vranov let, ki je bil podlaga za uvodni projekt Družinskem gledališču Kolenc v mednarodno mreženje srčnih točk mest. Na takšen način bomo v Društvu Gledališču Kolenc ustvarjali in mrežili tudi  srčne točke Srce Evrope.


VODILNI PARTNER PROJEKTA SRCE EVROPE, HE-ART, DGK

Člani kolektiva Društva Gledališče Kolenc, ki uresničujejo projekt Srce Evrope, HE-ART, so:

  • ANKA KOLENC, vodja projekta, podpredsednica društva
  • LOVRO LAH, koordinator projekta, predsednik društva
  • KARMEN PLANINŠEK, koordinatorka projekta