AVTOR PROJEKTA SRCE EVROPE – HE-ART – DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC

je avtor in vodilni partner projekta, ki zastopa Občino Litija https://www.litija.si/objava poročila. 

Naslov: Vače 12, 1252 Vače, Slovenija

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://druzinsko-gledalisce-kolenc.si

E-pošta: dgkolenc@gmail.com

Tel/faks: 01 8976 680, 031 225 097

Društvo je prvo pedagoško gledališče v Sloveniji. Je strokovna organizacija, ki je v začetni fazi od leta 1992 delovala najprej kot interesna skupina. Od leta 2003 Društvo deluje kot strokovna 10-članska organizacija in sodeluje s številnimi organizacijami, šolskimi in drugimi izobraževalnimi ustanovami, podjetji, društvi v Sloveniji in v tujini. Pričujoči avtorski projekt je že drugi mednarodni projekt, ki ga financira Evropa za državljane.

Osnovno poslanstvo Društva je učenje in širjenje zavesti s pomočjo doživljanja umetnosti in narave. Poleg najrazličnejših pedagoških, animacijskih predstav in dogodkov po učnih načrtih slovenskih šol, je društvo tudi pooblaščeni izvajalec Društva GEOSS za vse programe in vodenja, ki se nanašajo na njegovo poslanstvo.  S strokovnim gledališkim pristopom vodi po različnih učnih poteh, ki so povezane s kulturno dediščino  in so interdisciplinarno prepleteni z zgodovino, arheologijo, etnologijo, paleontologijo, geologijo in umetnostjo. S temi nalogami in s takšnim pristopom (torej s pomočjo umetnosti in narave) želi Društvo Gledališče Kolenc posredovati ljudem doživetja, povezana z vrednotami kot so spoštovanje, ljubezen, sočutje, pogum, srčnost. S temi vrednotami so bili povezani tudi naši predniki, saj se je na podlagi tega med drugo svetovno vojno zgodil tudi dogodek Vranov let, ki je bil podlaga za uvodni projekt Družinskem gledališču Kolenc v mednarodno mreženje srčnih točk mest. Na takšen način bomo v Društvu Gledališču Kolenc ustvarjali in mrežili tudi  srčne točke Srce Evrope.


VODILNI PARTNER PROJEKTA SRCE EVROPE, HE-ART, DGK

Člani kolektiva Društva Gledališče Kolenc, ki uresničujejo projekt Srce Evrope, HE-ART, so:

 • ANKA KOLENC, vodja projekta, podpredsednica društva
 • LOVRO LAH, koordinator projekta, predsednik društva
 • KARMEN PLANINŠEK, koordinatorka projekta

 

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSS-A

Naslov: Vače 10, 1252 Vače

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://geoss.eu

E-pošta: info@geoss.eu

Tel/faks: 090 72 80

Današnje Društvo GEOSS, kot ga poznamo v letu 2019, se razvija vse od leta 1981, ko je prešlo kar nekaj organizacijskih oblik in imen: od Odbora projekta »Vače 81«, preko odbora v okviru Turističnega društva Vače do samostojnega Društva GEOSS, ki je bilo s člani, v aktivnosti GEOSS-A vključenimi vse od leta 1981, ustanovljeno leta 1998.

Društvo GEOSS je društvo posebnega pomena in izjemnih ljudi. V letih delovanja društva se je zvrstilo nekaj strokovnih ekskurzij, sicer pa ima redne sestanke vseh svojih delovnih teles, ki so posvečeni predvsem skrbi za razvoj in varovanje GEOSS-a.

Društvo GEOSS je namreč zakoniti varuh in pobudnik vseh simboličnih vsebin središčne točke Slovenije – geometričnega središča Slovenije. Društvo je interdisciplinarno in deluje na štirih nivojih:

 1. GEOSS – društvo skrbi za razvoj in večjo prepoznavnost območja GEOSS, skrbi za tehnično izpeljavo vseh nalog in za društveno povezanost na širšem območju GEOSS-a.
 2. GEOSS – koncesija je društveno telo, ki uresničuje Zakon o GEOSS-u ter v skladu s tem oblikuje in uresničuje vsebino osrednje kulturne dediščinske točke Slovenije. Točka GEOSS ima namreč za Slovence pomembno simbolično vrednost, saj predstavlja srce države, v katerem so zbrane njegove najplemenitejše lastnosti sprejemanja, sočutja in ljubezni; predstavlja tudi tisočletno zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru. Cilj Društva je prenašanje te simbolike v specifične projekte in razvijanje tovrstnih srčnih spodbud. Ključna usmeritev in društveni cilj pa je povezovanje raznolikosti v skupnih koreninah Slovencev in enako  ustvarjanje povezav med narodi Evrope in sveta.
 3. Strokovno telo društva je strokovni center GEOSS (Center za arheologijo, etnologijo, antropologijo, geologijo, ekologijo, biologijo in pedagogiko), ki skuša zagotoviti strokovne podlage vsem projektom GEOSS-a. S tem namenom raziskuje in ustvarja povezave med različnimi aspekti ustvarjalnosti in narodne identitete. Ustvarja strokovne vsebine, ki spodbujajo povezave ne glede na kakršne koli različnosti, bodisi med generacijami, različnimi veroizpovedmi, političnimi usmerjenostmi, narodnostmi, ali drugimi različnostmi.
 4. GEOSS – stičišče nevladnih organizacij na regionalnem nivoju izvaja funkcijo podpornega sistema za nevladne organizacije – kot center za nevladne organizacije za zasavsko regijo.

O načrtih in nalogah Društva GEOSS na podlagi poročil in programov odloča zbor članov, naloge pa pod vodstvom predsednika izpolnjujejo: upravni odbor ter organizacijske enote, nad delom le-teh pa bdijo: nad tehnično finančnim delom nadzorni odbor in vodja projekta GEOSS, nad vsebinskim delom pa varuh poslanstva GEOSS.

 

DRUŠTVO ZA PODPORO CIVILNE DRUŽBE

Naslov: Ulica Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://www.consulta.si

E-pošta: barbara.mozina@consulta.si

Tel/faks: 059 927 619

Ideja o zagonu Društva za podporo civilne družbe se je porodila, ko so ustanovitelji  izvajali projekt o aktivnem državljanstvu in spoznali, da je ta tema še vedno samo  pojem brez prave realizacije v družbi, ki je apatična in odklopljena  od nacionalnih demokratičnih procesov odločanja.

Glavni cilj društva je nudenje pomoči posameznikom kot tudi nevladnim organizacijam za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju evropskih politik in aktivni uporabi pravic, ki jih, kot evropski državljani imajo. Društvo informira ter nudi pomoč pri iskanju partnerjev na nacionalni in evropski ravni. Spodbuja in podpira civilno udeležbo pri evropskih zadevah s posredovanjem znanja in koristnih informacij. S tem želi izboljšati pogoje za vključevanje civilne družbe in nevladnih organizacij na lokalni, regionalni,  nacionalni in evropski ravni.

Cilji in vizija društva, ki temeljijo na zaznavanju problemov v naši moderni družbi so:

 • dvigniti usposobljenost nevladnih organizacij in vključenost ter povezanost z drugimi NVO v Evropi
 • razvoj novih dejavnosti in socialnega podjetništva
 • izboljšati pogoje za civilno udejstvovanje na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju
 • dvig kakovosti življenja v lokalnih skupnostih
 • motivirati in podpirati civilno participacijo pri procesih ustvarjanja nacionalnih in evropskih politik preko programa “Evropa za državljane” ter ostalih sorodnih nacionalnih in transnacionalnih programih
 • ustvariti in razviti zmogljivosti (znanje in izkušnje) za uspešno evropsko participacijo pri oblikovanju politik z izgradnjo mrež in dolgoročnih partnerstev na nacionalnem in transnacionalnem nivoju ter izboljšanju pogojev za civilno udejstvovanje na nacionalnem in evropskem nivoju

V društvu so zaposlene tri osebi. Od tega ena za polovični delovni čas.

Društvo izvaja številne evropske projekte, od leta 2015 vodi projekt Stičišče NVO osrednje Slovenije, ki nudi podporo nevladnim organizacijam v Osrednjeslovenski regiji.