Francija

Naslov: Mata-Malam, Le Bourg, 33710 SAMONAC/FRANCE

Status: NGO/Neprofitna organizacija

Spletna stran: http://matamalam.org/

E-pošta: matamalam@matamalam.org

Tel/fax: /

Mata malam je gledališka in video-filmska ustanova. Delujemo mednarodno, za varovanje vrednot živega gledališča kot orodja za dvigovanje človečnosti bitij, kakršna smo. Želja naše ustanove je, da bi na tem področju našli čim več somišljenikov.

Misel, ki nas je vodila ob ustanavljanju je bila posvečena ohranjanju živega spomina kot povezave med preteklostjo in prihodnostjo za cenjenje sedanjosti z reflektiranjem vrednot strpnosti.

Kako povrniti “aktivni” spomin v naših sedanjih interakcijah? Kaj je naš povezovalni člen danes? Na kakšen način nam spomin pomaga živeti, naredi, da smo najboljši, kot smo lahko? To so bila naša gonilna vprašanja.

Z zmesjo politike in poezije LIC (projekt »Neverjetni državljan«) predstavlja prostore za neposredno demokracijo, »delavnice konstituiranja« in kreativne delavnice, ustvarja most za primerjanja zakonodaj med seboj, zato, da se primerja eno in več ustav drugih partnerskih držav, iz Evrope in več drugih, z namenom, da se gradi, izmenjuje in ustvarja novo obliko performansa, večjezičnega, več-disciplinarnega in medsektorskega, ter tekste, ki so proizvod vseh ter evropskih, umetniških in civilnih iniciativ.

Že prej omenjeni naš zadnji projekt se imenuje »Neverjetni državljani« (LIC). Predlaga umetniško sodelovanje in interaktivno ustvarjanje v skupini kot orodje državljanstva, nov modus operandi, da si lahko umetniki in civilna družba delijo spretnosti in privlačijo gibanje udeleževanja javnosti in refleksijo o evropskemu procesu odločanja na resen in igriv način. Je vprašanje soustvarjanja »performansa dežele dobrodošlice,« osnovano na členih zakona in ustave, ki dovoljuje številna družbeno-socialna vprašanja (meje, migracijski spomin in evolucija zakonov, zakoni industrij predelovanja hrane, verski in sekularni zakoni, enakost moških/žensk, avtorske pravice in podobno, delavski zakoni in zakoni, ki še bodo ustvarjeni), s tem, da jim odgovarjamo s petjem, plesom, glasbo, videom, teksti v številnih jezikih, in to z načinom, ki je odprt za prihodnje udeležence (posameznike ali države).

Javnost bo prispevala v več fazah projekta. Povratne informacije javnosti bodo pridobljene na koncu vsakega primera soustvarjanja (partnerski umetniki, predstavniki civilne družbe, javno usmerjena gibanja), vključujoč delavnice z javnostjo (krajevno, študentsko, mladi umetniki v težavah, migranti, ženske). 

Projekt bo ponujal razvijajočo se igro, spletni sprotni video dnevnik, kratke filme o participativni demokraciji, publikacijo univerzitetne študije, strip, slovar »100 ključnih besed odprtega uma« in metodologijo kreativnega procesa inovacije, ki bi jo soustvarili skupaj z drugimi državami.