SRCE EVROPE NA POTI NA ŠVEDSKO

Društvo Gledališče Kolenc, v sodelovanju z Društvom GEOSS, Družinskim gledališčem Kolenc, Društvom za podporo civilne družbe, s pooblastilom Občine Litija in s financiranjem EACEA, Evropa za Državljane, izvaja projekt Srce Evrope HE-ART.

V projektu sodelujejo partnerji iz sedmih evropskih držav, naše partnerske organizacije pa so tako občine kot povsem nevladne organizacije.

Projekt Srce Evrope HE-ART ima podporo Evropskega programa Evropa za Državljane Evropske agencije za kulturo, izobraževanje in umetnost (EACEA), in sodi pod ukrep Mreža mest. Cilj projekta je vzpostavljanje trajnih srčnih točk s simboličnimi srčnimi vrednotami, kot jih širimo na GEOSS-u, v srčni točki Slovenije.

Zastavili smo šest srečanj partnerskih organizacij, vsakič v drugi državi. Dogajanje in delovanje projekta, ki bo trajal leto in pol, bo javno predstavljeno na spletni strani. Na vsakem od šestih srečanj bo zaživela srčna točka, kot je v Sloveniji GEOSS. Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo ustvarjalno središče, v katerem se bo odvijalo načrtovanje, oblikovanje in izvedba kulturnih dogodkov, ki bodo promovirali srčne vrednote, kot so: sprejemanje različnosti, razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, sočutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z mrežo Srce Evrope HE-ART bomo ustvarili zgled kulturnega turizma in vzpostavili utrip srčnih točk, ki bodo delovale za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje.

V dneh od 20. do 22. aprila se je odvijal 1. dogodek, ki je potekal v občini Litija, na Vačah, Slivni in okolici, z naslovom: GEOSS – srce in srčna točka Slovenije in Evrope.

V okviru dogodka je Slovenijo obiskalo 35 gostov iz sedmih držav, članov občin in nevladnih organizacij, ki so partnerice v tem projektu. Posameznih delov programa pa so se udeleževali tudi predstavniki domačih nevladnih organizacij ter občine, kot tudi obiskovalci odprtih dogajanj. V okviru skupnega dogodka smo se projektni partnerji srečali in spoznali ter začeli s procesom uresničevanja projekta.

Našemu dogodku je sledil dogodek pri partnerjih v Grčiji, v občini Larissa, ki je potekal od 20. do 22. junija z naslovom Kulturni turizem in medkulturni dialog. Partnerji smo obiskali Grčijo, kjer smo v tridnevnem srečanju spoznali naše grške partnerje in njihovo delo, ter skupaj sestavili načrt za srčno točko v Larissi, v Pappasovem mlinu.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev pa je sledilo avgusta, v dneh 14. – 16. avgusta je v Španiji, v občini Medina del Campo, potekal 3. dogodek projekta Srce Evrope HE-ART z naslovom Nacionalnost in evropska identiteta v luči sprejemanja in prijateljstva. Dogodek naših španskih partnerjev je vključeval predavanje o Evropskih smernicah, gledališko delavnico o vzpostavljanju srčne točke in razpravo o dediščini, novih tehnologijah in povezovanju z gledališčem za predstavitev narodne raznolikosti in povezovanje v evropsko državljanstvo. Med drugim smo soustvarili povezovalni nastop na festivalu In vino veritas, se udeležili otvoritvene parade Renesančnega Tedna ter si ogledali preplet novih tehnologij in kulturne dediščine ˝MappingMe!˝ projekta.

Sledilo je srečanje z našimi Bolgarskimi partnerji v dneh 14. – 16. septembra, z naslovom Umetnost je most do medkulturnega dialoga. V občini Sandanski smo s skupnimi močmi vzpostavili srčno točo pri kipu Spartaka, borca za svobodo iz rimskih časov, ki je bil rojen v Sandanskem. 

Naslednje srečanje pa je že čisto blizu – v dneh od 5. do 7. marca se bomo sestali na Švedskem, v Občini Örkelljunga, pod vodstvom naših švedskih partnerjev, organizacije Integracion Für Alla, IFALL.

V mrežo srčnih točk v utrip evropskega državljanstva prihaja vse več sprejemanja, sočutja, razumevanja in občudovanja različnosti. Vse to, kar naj bi bilo temelj evropske identitete.