1. DOGODEK: SLOVENIJA: 20. DO 22. APRIL 2018

GEOSS SRCE SLOVENIJE IN EVROPE

Potekal je na Vačah.

Prvega dogodka na Vačah se je udeležilo 37 Mednarodnih gostov iz sedmih držav: Albanija 9, Bolgarija: 6, Grčija: 5, Švedska: 2, Francija: 3, Italija: 8 in Španija: 4.

Lokalnih udeležencev je bilo 102.

Kratek opis aktivnosti: Partnerji smo predstavili svoje države, nevladne organizacije, občine, kulturno dediščino, državne simbole, identiteto in kulinariko. Pridobili smo znanje drug o drugem in o specifičnih problemih, ki tarejo posamezne partnerske države. Seznanili smo se z evroskepticizmom in pomenom umetnosti, prostovoljstva in medsebojnega razumevanja v času krize za premagovanje stigmatizacije imigrantov. Nevladne organizacije so se seznanile s strategijami integracije imigrantov- Partnerji smo se veliko naučili tudi o GEOSS-u, kot primeru dobre prakse srčne točke za prijateljstvo, za mir in za medsebojno razumevanje. Z interaktivno umetniško predstavitvijo kulturne dediščine etnološke vasi Slivna smo se seznanili s primerom kulturnega turizma. S predstavitvijo kulinarike, spoznavanju naravne dediščine, zgodovine in umetnosti smo prišli do povezovalnega člena med ljudmi za preprečevanje stigmatizacije. Ogledali smo si film Jemima, ki je tematsko s tem povezan in naredili osnutek projektnega logotipa. Ugotovili smo, da si želimo evropsko državljanstvo, v katerem bodo zastopane vse identitete evropskih narodov.