PROJEKT SRCE EVROPE – HE ART, je financirala Evropska unija v okviru programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE

1. dogodek: 20.–22. april 2018, z naslovom: GEOSS, SRCE SLOVENIJE IN EVROPE

 

Zahvaljujemo se vsem 38-im udeležencem iz 6-ih držav članic EU in ene države, ki ni članica EU ter slovenskim udeležencem, ki so pripomogli pri ustvarjanju projekta ter z nami delili svoja mnenja, zamisli in izkušnje o aktualnem globalnem problemu imigrantov v Evropi.

Lokacija/datum: V okviru projekta je bil izveden 1. dogodek od 20. do 22. aprila –  projekt Srce Evrope HE-ART. Potekal je v Občini Litija, na Vačah, Slivni, GEOSS-u in okolici.

Udeležba: prvega dogodka v Sloveniji se je udeležilo 36 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 6, BOLGARIJA: 6, GRČIJA: 5, ŠVEDSKA: 2, FRANCIJA: 3, ITALIJA: 8 in ŠPANIJA: 6

Lokalnih udeležencev pa je bilo 66.

Kratek opis:

Projektni partnerji smo se srečali in spoznali ter začeli s procesom uresničevanja projekta. Posameznih delov programa so se udeleževali tudi predstavniki nevladnih organizacij ter občine, kot tudi lokalni in drugi obiskovalci javnih dogodkov.

Partnerji so predstavili svoje države, nevladne organizacije, občine, kulturno dediščino, državne simbole, identiteto in kulinariko. Izmenjali smo si izkušnje in pridobljena znanja. Na temo imigrantov in povezovanja v evropsko družbo, pa se je nadaljevala razprava tudi na naših naslednjih srečanjih. Partnerji in povabljeni predstavniki relevantnih nevladnih organizacij so se seznanili z evroskepticizmom in pomenom umetnosti, prostovoljstva in medsebojnega razumevanja v času krize za premagovanje stigmatizacije imigrantov. Nevladne in partnerske organizacije so se seznanile s konceptom srčne točke in strategijami integracije imigrantov.

V svoji predstavitvi smo predstavili GEOSS kot primer srčne točke, kot primer območja, ki iz globokega dojemanja in sprejemanja svoje kulturne dediščine utripa sočutje, sprejemanje različnosti, prijateljstvo, mir in ljubezen – tako zase kot  na vse strani neba za vse ljudi tega sveta. Obiskali smo muzej Etnološko vas Slivna, ki predstavlja slovensko samooskrbnost seznanili partnerje s tukajšnjim primerom dobre prakse kulturnega turizma, s kulturno dediščino občine, kulinariko in naravno dediščino, zgodovino in umetnostjo kot povezovalnimi elementi med ljudmi. Predvajali in predstavili smo film: »Prihaja Jemima«, ki govori o vključevanju imigrantske deklice Jemime, o medgeneracijskem sodelovanju in o pomenu vpletenosti v življenje svojega okolja vsakogar in vseh, da bi bil svet boljši.

Oblikovali smo osnutek skupnega logotipa projekta, hkrati pa smo ugotovili, kako spomin na pozitivne človeške vrednote tudi v času 2. svet. vojne in prostovoljstvo pomembno vplivata na premostitev stigmatizacije (nezaželeno označevanje drugačnosti/ različnosti, krivično označevanje iz predsodkov) in širjenje pozitivnih človeških dejanj in miru.

Ugotavljali smo, v kakšni EU želimo bivati v prihodnosti. Razpravljali smo o prihodnosti in o pogledih na demokratično civilno udeležbo za aktivno EU državljanstvo.

Dogodek smo zaključili z ogledom partnerske Občine Litije in rudnika Sitarjevec ter  glavnega mesta Slovenije – Ljubljane.

 

Povezave: