PROJEKT SRCE EVROPE, HE-ART

Področje: KULTURNI TURIZEM

Krajevna / vaška skupnost: KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

Viri financiranja: EU projekti, EACEA, Evropa za državljane

Višina financiranja: 150.000 €

Status – faza: Zaključna faza, poročanje

Višina sredstev: 150.000 €

Začetek: januar 2018

Predviden zaključek: 1. avgust 2019

Lokacija: 8 mednarodnih lokacij: Vače (Slovenija), Larissa (Grčija), Medina del Campo (Španija), Rieti (Italija), Örkelljunga (Švedska), Sandanski (Bolgarija), Samonac (Francija), Tirana (Albanija)

 

Nosilec: DRUŠTVO GLEDALIŠČE KOLENC s pooblastilom OBČINE LITIJA.

Partnerji: Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Slovenija), Društvo za podporo civilne družbe (Slovenija), Integration for alla (Švedska), Bashkia Lezhe (Albanija), Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve industriale (Albanija), Dimos Lariseon (Grčija), Ayuntamiento de Medina del Campo (Španija), Obshtina Sandanski (Bolgarija), Sdruzhenie Yuni partners (Bolgarija), Mata-malam (Francija), Comitato 10 Febbraio (Italija) in Comune di Rieti (Italija).


Skupna vrednost projekta brez DDV: 150.000 €

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt SRCE EVROPE, HE-ART, izvira iz poslanstva GEOSS-a, iz središčne točke srca Slovenije. Poslanstvo GEOSS-a sta že leta 1981 izoblikovala vodilna graditelja tega srca: pobudnik Jože Dernovšek in avtor, Peter Svetik. Želela sta zasnovati točko, ki bi s spoznavanjem in sprejemanjem duševnih sestavin svojega narodnega ustroja zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, sočutje in medsebojno sprejemanje vseh ljudi, ne glede na njihove razlike, načine razmišljanja in pripadnosti. Mednarodno širitev projekta je v letu 2012 z Mednarodnim dnem prijateljstva Vranov let, zasnovala Anka Kolenc.

Pri projektu sodelujejo partnerske organizacije iz sedmih držav (poleg Slovenije torej še sodelujejo: Italija, Francija, Albanija, Bolgarija, Švedska, Španija, Grčija). Projekt je namenjen  mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSS-a. Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo ustvarjalno središče, v katerem se bodo načrtovali, oblikovali, izvajali in odvijali kulturni dogodki, ki bodo promovirali srčne vrednote, kot so sprejemanje različnosti, razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, srčno povezovanje ob ohranjanju in promoviranju svoje identitete, sočutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z mrežo Srce Evrope, HE-ART bomo ustvarili zgled kulturnega turizma in v vsaki od partnerskih držav vzpostavili utrip srčne točke, ki bo delovala za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje, kar v letu evropske kulturne dediščine le-to s tem še posebej obeležuje. Med drugim pa bomo obravnavali tudi probleme mladih, brezposelnost, globalizacijo, imigracijo, evropsko državljanstvo, evroskepticizem, stigmatizacijo emigrantov in druge probleme, s katerimi so prepletena tudi naša življenja.

Cilji projekta:

 • Izvedba 6 mednarodnih projektnih dogodkov
 • Ozaveščanje in širjenje plemenitih srčnih vrednot GEOSS-a
 • Prepoznavati svojo kulturno dediščino in svojo identiteto
 • Ustvariti zgled kulturnega turizma
 • Ustvariti 8 mednarodnih kulturnih srčnih točk
 • Ustvariti zgledno identiteto evropskega državljanstva
 • Napisati brošuro o vzpostavitvi mednarodnih srčnih točk v 8 državah, in sicer: v Sloveniji, v Grčiji, Španiji, Bolgariji, na Švedskem, v Franciji, Albaniji in Italiji
 • Izdelava spletne strani
 • Prevod vseh produktov projekta v angleški jezik in v vse jezike partnerjev
 • Podpisati memorandum o trajnem in trajnostnem mednarodnem sodelovanju s 13 projektnimi partnerji

Aktivnosti projekta:

 • Organizacija ter tehnična in vsebinska priprava za izvedbo šestih projektnih dogodkov
 • Strokovna podpora pri nastajanju osmih mednarodnih  srčnih točk
 • Pisanje člankov o projektu in dogodkih
 • Strokovna predavanja,
 • Dokumentarno snemanje
 • Snemanje in predstavljanje filma Jemima
 • Izdelava pogovornega kviza
 • Izdelava spletne strani
 • Izdelava projektnega koledarja za leto 2019
 • gledališke delavnice,
 • likovne in kiparske delavnice,
 • predstavitve,
 • turistična vodenja,
 • ogledi,
 • okrogle mize, 
 • strokovni pogovori o implementaciji projekta,
 • kritične analize,
 • interaktivni ogledi filmov in delovnih produkcij,
 • aktivno sodelovanje na mednarodnih festivalih,
 • prevajanje vsebin v angleški jezik ter v vse jezike partnerjev

 

URESNIČEVANJE PROJEKTA SRCE EVROPE, HE-ART

V LETU 2018 DO ZAKLJUČKA V LETU 2019

 

 1. DOGODEK: SLOVENIJA – VAČE: 20. DO 22. APRIL 2018

GEOSS SRCE SLOVENIJE IN EVROPE

Prvega dogodka na Vačah se je udeležilo 37 Mednarodnih gostov iz sedmih držav: Albanija 9, Bolgarija: 6, Grčija: 5, Švedska:2, Francija: 3, Italija: 8 in Španija: 4.

Lokalnih udeležencev je bilo 102.

Kratek opis aktivnosti: Partnerji smo predstavili svoje države, nevladne organizacije, občine, kulturno dediščino, državne simbole, identiteto in kulinariko. Pridobili smo znanje drug o drugem in o specifičnih problemih, ki tarejo posamezne partnerske države. Seznanili smo se z evroskepticizmom in pomenom umetnosti, prostovoljstva in medsebojnega razumevanja v času krize za premagovanje stigmatizacije imigrantov. Nevladne organizacije so se seznanile s strategijami integracije imigrantov- Partnerji smo se veliko naučili tudi o GEOSS-u, kot primeru dobre prakse srčne točke za prijateljstvo, za mir in za medsebojno razumevanje. Z interaktivno umetniško predstavitvijo kulturne dediščine etnološke vasi Slivna smo se seznanili s primerom kulturnega turizma. S predstavitvijo kulinarike, spoznavanju naravne dediščine, zgodovine in umetnosti smo prišli do povezovalnega člena med ljudmi za preprečevanje stigmatizacije. Ogledali smo si film Jemima, ki je tematsko s tem povezan in naredili osnutek projektnega logotipa. Ugotovili smo, da si želimo evropsko državljanstvo, v katerem bodo zastopane vse identitete evropskih narodov. 

2. DOGODEK: GRČIJA – LARISSA: OD 20. DO 22. JUNIJA 2018

KULTURNI TURIZEM IN MEDKULTURNI DIALOG

Udeležba: Drugega dogodka v Grčiji se je udeležilo 37 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 12, BOLGARIJA: 7, SLOVENIJA: 6, ŠVEDSKA: 2, FRANCIJA: 3, ITALIJA: 5 in ŠPANIJA: 2.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 104.

Kratek opis aktivnosti: Poglobili smo znanje in mnenje o Larissi, Grčiji in o gostitelju. Pod vodstvom gledališča Mata-Malam smo ustvarili kratek film o sočutju. Dojeli smo, kako lahko kulturni dogodek promovira evropske vrednote: medsebojno razumevanje, sprejemanje, sočutje, prijateljstvo. Ob doživetjih in sodelovanju na Pinios river festivalu smo ugotovili, kako bomo oblikovali kulturne in turistične dogodke, da jih bomo tematsko usmerili k nalogam srčne točke: preko srčnega predstavljanja lastne identitete in kulturne dediščine – k mednarodnemu povezovanju, sočutju, prijateljstvu in sodelovanju. Pri delu za razvoj turizma, ki v Larissi še ni razvit, bo to pobuda za razvoj kulturnega turizma, ki bo temelj srčne točke Larisse. Ogledali smo si film Jemima in podporne posnetke projektnega sodelovanja v avtorstvu in režiji gledališča Mata-malam in spoznali različne oblike izražanja umetnosti za izražanje v medkulturnem dialogu.

3. DOGODEK: ŠPANIJA MEDINA DEL CAMPO: OD 14. do 16. AVGUSTA 2018 NACIONALNOST IN EVROPSKA IDENTITETA V LUČI SPREJEMANJA IN PRIJATELJSTVA

Udeležba: Tretjega dogodka v Španiji se je udeležilo 49 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 8, BOLGARIJA: 6, SLOVENIJA: 6, ŠVEDSKA: 2, FRANCIJA: 6, GRČIJA: 4 in ITALIJA: 17.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 107.

Kratek opis aktivnosti: 

Udeleženci smo spoznali gostiteljsko državo, njeno zgodovino in kulturno dediščino, projekt Srce Evrope, HE-ART, smo predstavili na tiskovni konferenci, v organizaciji glavnega partnerja izvedli delavnice povezanosti z gostiteljsko državo Španijo, sodelovali v nadaljevanju projekta Stefana Delia »Obrazi Evrope«, izkušali kulinarične posebnosti širšega okolja Medine del Campo in ugotavljali nove možnosti umetniškega izražanja za doživljanje raznolikosti narodnih identitet, občudovanja raznolikosti in za sočutno povezanost. V ta namen smo v delavnicah za dogodek pripravili mednarodni program in sodelovali na dveh festivalih: »In vino veritas« in »Renesančni teden«. Med okroglo mizo pred gradom La Motta smo preverili razumevanje projekta Srce Evrope, HE-ART in srčno osvežili nadaljnje delo. Dokončno smo tudi potrdili temeljne oblike logotipa.

 

4. DOGODEK: BOLGARIJA – SANDANSKI: OD 14. do 16. SEPTEMBRA 2018 UMETNOST POT DO MEDKULTURNEGA DIALOGA

Udeležba: Četrtega dogodka v Bolgariji se je udeležilo 37 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 9, SLOVENIJA: 8, ŠVEDSKA: 1, FRANCIJA: 4, GRČIJA: 5, ITALIJA: 7 in ŠPANIJA: 3.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 103.

Kratek opis aktivnosti:

Partnerji so spoznali občino Sandanski in njeno naravno in kulturno dediščino. Ob pogovorih, vodenih delavnicah in predstavitvah smo doživljali različne oblike izražanja umetnosti in umetniških žanrov, ki so orodja  za uresničevanje medkulturnega dialoga. Vzpostavili smo srčno točko Sandanski, ki je pomnik Spartaka za predstavitve, podporo za uradne zadeve pa bo imel na Občini Sandanski. Spartakova svobodoljubna srčna točka bo opravljala temeljno poslanstvo kulturnega turizma. Gostiteljska organizacija je organizirala skupinske posvete in zanimivo razpravo za javnost o prihodnosti Evrope, ki je izhajala iz dejstev o evroskepticizmu, iz nje pa smo povzeli pomen vpletenosti posameznih državljanov za pozitivno sobivanje in razvoj. Ugotavljali smo tudi  pomen kulturnega turizma ter sprejemanja in sodelovanja z razumevanjem svoje identitete, ob uporabi umetnosti.

5. DOGODEK: ŠVEDSKA – ÖRKELJUNGA: OD 5. do 7. MARCA 2019

TRANSFORMATIVNA MOČ KULTURE STOPA V STIK Z NEZAPOSLENIMI MLADIMI

Udeležba: Petega dogodka na Švedskem se je udeležilo 48 mednarodnih gostov iz sedmih držav: ALBANIJA: 9, BOLGARIJA: 6, SLOVENIJA: 5, FRANCIJA: 8, GRČIJA: 3, ITALIJA: 6 in ŠPANIJA: 11.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 103.

Kratek opis aktivnosti:

Gostiteljski partner je predstavil ideje za stalno srčno točko na Švedskem, ki je v muzeju na prostem, ruralne švedske kulturne dediščine, v bližini Örkelljunge. Poslanstvo te točke je promocija miru, prijateljstva in sodelovanja ter premagovanje stigmatizacije. Reševali smo delovne lističe o zgodovini Švedske in Örkelljunge, ter ob tem spoznavali kulturno dediščino Örkelljunge. Na okrogli mizi smo se pogovarjali o možnih strategijah zaposlitev za mladino, za spodbujanje njihovega zanimanja za kulturne dejavnosti in za razvijanje različnih kompetenc za zaposlovanje in aktivno prostovoljstvo. Strokovna govornica  organizacije Europe Direct nam je predstavila nekaj novih vidikov o delovanju EU. Vse dni dogodka smo razvijali tudi skupni, mednarodni gledališki dogodek, ki je odseval kritično doživljanje stanja, ki ovira kvalitetnejšo evropsko identiteto. Predstava je bila zelo uspešna, naredili smo njen amaterski posnetek, v zadnjem dnevu pa je bila tudi predstavljena javnosti. Ob zaključku so partnerji podali tudi evalvacijo dogodka.

 

 6. DOGODEK: ITALIJA – RIETI: OD 13. in 14. APRIL 2019

UMETNOST IN POVEZOVANJE

Udeležba: Šestega dogodka v Italiji se je udeležilo 31 mednarodnih gostov iz petih držav: ALBANIJA: 4, GRČIJA: 1, BOLGARIJA: 7, SLOVENIJA: 15 in ŠPANIJA: 4.

Lokalnih udeležencev pa je bilo 110.

Kratek opis aktivnosti:

Gostiteljski partner je z interaktivnim strokovnim vodenjem in umetniškim videnjem predstavil najpomembnejše točke kulturne dediščine Rietija, popka Italije, v funkciji kulturnega turizma. Srednja šola v Rietiju nam je predstavila neposredni primer integracije in družbenega vključevanja mladih v tem procesu. Spoznali smo tudi tipične produkte lokalnih podjetij, najboljša vina in hrano Sabinske regije. 

V povezavi vodilnega in gostiteljskega partnerja smo v interaktivnem predavanju dobili nekaj pomembnih informacij, kako vzpostaviti kulturni turizem in kako s pomočjo umetnosti ob ohranjanju svoje identitete, ob sprejemanju in občudovanju različnosti, graditi skupno evropsko identiteto. Na javnem dogodku smo predstavili projekt Srce Evrope, HE-ART ter podpisali Memorandum o trajnem in trajnostnem sodelovanju, ki je bil preveden tudi v vse jezike partnerjev. Sprejeli smo okvirni načrt trajnih projektnih aktivnosti in strategijo širitve projekta.

REZULTATI:

 • Sedem trajnih in trajnostnih mednarodnih srčnih točk kulturnega turizma z urejenimi lokacijami, promocijskim materialom in okvirno vsebino delovanja
 • Brošura o vzpostavitvi srčnih točk
 • Memorandum, ki ga je sprejelo 13 mednarodnih partnerjev,  o trajnem in trajnostnem srčnem sodelovanju
 • Spletna stran Srce Evrope, HE-ART
 • Tematski projektni koledar za leto 2019
 • Satirični pedagoški film za najstnike in odrasle, na temo imigrantstva, z naslovom Jemima
 • Predloga za pogovorni kviz z izhodišči iz filma Jemima
 • 6 dokumentarnih filmov projektnih dogodkov iz Slovenije, Grčije, Španije, Bolgarije, Švedske in Italije
 • Bogat projektni arhiv

Podatki o financiranju: PROJEKT SRCE EVROPE – HE-ART, financira Evropska unija v okviru programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE pod sklopom ukrep 2. 2. Mreža mest, v okviru tega projekta je bilo organiziranih 6 mednarodnih dogodkov.