SRČNE VREDNOTE  IN PROJEKT SRCE EVROPE, 

»HE-ART«

Društvo Gledališče Kolenc v sodelovanju z Društvom GEOSS, Občino Litija in Družinskim gledališčem Kolenc od 1. 1. 2018 vodi projekt Srce Evrope, HE-ART.

IZVOR PROJEKTA

Srce Evrope, projekt HE-ART, pravzaprav nastaja že toliko časa, kot je star projekt GEOSS, projekt središča srca Slovenije, od leta 1981.

Graditelji GEOSS-a so se takrat namreč zavezali, da nas bo pri ustvarjanju srca Slovenije vodila misel, povzeta iz Zdravljice, srčne napitnice našega največjega pesnika, Franceta Prešerna, s katero nazdravlja vsem narodom, ki želijo živet v miru, slogi in povezanosti; leta 1991, po osamosvojitvi Slovenije, je ta del Zdravljice postal naša himna, ki nas, vse ljudi – srčno ozavešča in prijateljsko povezuje na osebni, narodni in mednarodni ravni.

POSLANSTVO GEOSS-a

Projekt torej izvira iz poslanstva GEOSS-a, iz središčne točke srca Slovenije. Tako kot sta poslanstvo GEOSS-a že leta 1981 izoblikovala vodilna graditelja tega srca: pobudnik, Jože Dernovšek in avtor, Peter Svetik. Želela sta zasnovati točko, ki bi s samospoznavanjem in samosprejemanjem zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, sočutje in  medsebojno sprejemanje vseh ljudi, ne glede na njihove razlike, načine razmišljanja ter verske in politične pripadnosti. Mednarodno širitev projekta je v letu 2012 z Mednarodnim dnem prijateljstva Vranov let v svobodo, zasnovala Anka Kolenc.


PROJEKT SRCE EVROPE

  • Pri projektu sodelujejo partnerske organizacije iz sedmih držav. Poleg Slovenije še sodelujejo: Italija, Francija, Albanija, Bolgarija, Švedska, Španija, Grčija.
  • Trajanje projekta: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
  • Sredstva, namenjena za projekt: 150.000 € (financirano s strani Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA))
  • Projekt je namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSS-a. Na vsakem od šestih srečanj bo zaživela srčna točka, kot je v Sloveniji GEOSS.
  • Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo ustvarjalno središče, v katerem se bodo načrtovali, oblikovali, izvajali in odvijali kulturni dogodki, ki bodo promovirali srčne vrednote, kot so sprejemanje različnosti, razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, srčno povezovanje ob ohranjanju svoje identitete, sočutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni in mednarodni ravni.
  • Z mrežo Srce Erope, HE-ART bo ustvarjen zgled kulturnega turizma, ob tem pa vzpostavljen utrip srčne točke, ki bo delovala za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje. Med drugim bodo obravnavani tudi problemi mladih, brezposelnost, globalizacija, imigracija (priseljevanje) in stigmatizacija emigrantov (krivično označevanje priseljencev), evropsko državljanstvo, EU skepticizem in drugi problemi, s katerimi je prepleteno današnje življenje.


O NOSILCU PROJEKTA SRCE EVROPE, HE-ART,

DRUŠTVU GLEDALIŠČE KOLENC