ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ